Zpravodajský portál Masarykovy univerzity online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Eutanazie, nebo paliativní péče?

Profesorka lékařské etiky, MUDr. Marta Munzarová, CSc., vydává letos v pořadí už druhou knihu s logem LF MU na přebalu, jímž nakladatelství Grada stvrzuje rozhodnutí vydávat autorům této fakulty odborné publikace sloužící nejen medikům a lékařům, ale i širší veřejnosti. Jak nadpis napovídá, jsou hlavními diskutovanými tématy eutanazie a paliativní péče, tentokráte postaveny proti sobě a konfrontovány s dějinnými zkušenostmi nasbíranými z antiky, z různých náboženství a kultur i ze zkušenosti nedávné – z nacismu. Autorka kriticky glosuje současný stav až hysterických diskusí. S legalizací eutanazie a asistovaného suicidia nesouhlasí, i když v některých zemích (v Holandsku) už existuje. Oporu pro své přesvědčení hledá a nachází ve stále se zdokonalující paliativní péči, v mravním vnímání smrti a umírání i v přesvědčení, že mezi „necháním umřít“ a smrtí, byť z rukou lékaře, je zásadní rozdíl; pacient umírá v důsledku choroby, nikoliv zásahem lékaře, a to také vylučuje diagnostický omyl či dokonce zásah další osoby. Kniha je prostoupena celostním pojetím nemocného člověka a nabádá i k „celosti zdravotníků“, poučených odborně i vědoucích, že úděl smrtelnosti nelze zrušit. To jsou otázky, jimž by se neměl vyhýbat nikdo z nás, i když se s postoji profesorky Munzarové zcela neztotožní.

Munzarová, Marta: Eutanazie, nebo paliativní péče? Grada, Praha 2005. 108 s. Cena neuvedena.

Image

Masarykova univerzita | Masaryk university