Právo
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství
JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií
JUDr. Ladislav Vyhnánek
Katedra ústavního práva a politologie

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.