Chemie
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.