Český jazyk
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra informačních technologií
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.