Medicína
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DRSc.
Ústav preventivního lékařství
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.