Sociální práce
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.