Pedagogika
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Psychologický ústav
PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky
Prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd
Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Ústav pedagogických věd

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.