Informatika
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra informačních technologií
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Katedra teorie programování
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Katedra teorie programování
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a designu
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a designu
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Katedra teorie programování

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.