Biologie
Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie

Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Tiskový odbor MU: tel. 549 49 4949; 724 517 335, email fojtova@rect.muni.cz.