Aktuality z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Plynová krize z roku 2009 vyvolaná spory Ukrajiny a Ruska vedla v České republice k celé řadě opatření, jejichž snahou je zvyšovat energetickou bezpečnost země. Výrazně vzrostly investice do plynových zásobníků a přeshraničních propojení přepravních soustav plynu, např. s Polskem. S více než dvoumiliardovou finanční podporou z Evropské unie tak rozšiřuje například plynárenská společnost RWE své kapacity v Třanovicích a Tvrdonicích a NET4Gas trvale zprovoznil systém obousměrného propojení na Slovensko.

Strana 36 z 38