Komentáře

Ideály tatíčka Masaryka

Ideály humanitní - je to jen pár stránek, ale plných krásných, moudrých a pravdivých myšlenek o etice, poctivosti a dobrotě.

Neviditelné tváře vesmíru

Nejnovější poznatky z astrofyziky lidstvo stále přesvědčují o tom, že viditelná hmota tvoří pouze střípek vesmíru.

Studentské projekty zkvalitňují univerzitní život

Ano, organizovat konference je dřina. A ano, je třeba tomu obětovat hodně času. Ale jde to! A všechno nakonec vyváží výborný pocit z dobře odvedené práce. Studentská organizace Biomania, působící na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU, uspořádala ve spolupráci s ústavem experimentální biologie už dva ročníky studentské vědecké konference. Zatímco v roce 2010 byly hlavním tématem geneticky modifikované organismy, letos jsme se zaměřili na problematiku rakoviny, její výzkum, léčbu a prevenci.

Důchodové reformě musí předcházet diskuse

Přípravy důchodové reformy jsou v plném proudu. V tisku se často dovídáme o nejnovějších technických finesách reformy, které vymyslela některá ze stran vládní koalice, aby na konkurenčním trhu politického marketingu přitáhla zájem médií. Možná by ovšem neškodila širší společenská diskuse ohledně funkcí, které v budoucnu očekáváme od důchodového systému.

Nechceme být jen klienty univerzity, ale její součástí

/z projevu/Na Dies academicus zpravidla hovoří dva typy lidí. Jedni proto, že díky své píli a pracovitosti ve svém oboru něco mimořádného dokázali. A druzí proto, že byli někým někam zvoleni. Ano, jsem ten druhý případ. Ale rád bych dokázal, že zástupce studentských senátorů na takové místo patří stejně, jako studentští senátoři do akademické samosprávy.

ŠÍMA: Rektora zvolili studenti. Učitelé zklamali

Nového rektora máme jen díky Studentské komoře. Fakta jsou jasná a smutná zároveň. Docent Bek byl zvolen až ve třetím kole tím nejmenším možným počtem senátorů. Získal 24 hlasů. Jeho protikandidát docent Janíček obdržel hlasů 19, tři volitelé se zdrželi (sic!). Stačilo o hlas méně a nebyl by zvolen nikdo. Následovala by ta nejhorší možná varianta. Nové volby, noví kandidáti, nové kampaně, nová špína a pomluvy, delší období neklidu a polarizace akademické obce.

Poděkování v diplomových pracích se neprávem přehlížejí

Při hodnocení diplomových prací se posuzuje zvládnutí vybraného tématu, aplikace patřičných metod, jazyk a styl, zacházení s odbornou literaturou i dodržování bibliografických norem. Posuzovatelé však většinou opomíjejí jednu zdánlivě okrajovou složku, a to poděkování. Dříve bývala dosti stručná, málo osobitá, stereotypní. Studenti tyto formulace často opisovali od svých předchůdců a zjevně jim nepřikládali velkou váhu. Dnes to berou jinak a svá díkůvzdání mnohdy pojímají velmi invenčně.

Případ vyléčeného muže s HIV berme zatím jako náhodu

Již v roce 2009 byl popsán případ HIV-pozitivního  muže, který podstoupil transplantaci kmenových buněk kostní dřeně od dárce homozygotního pro receptor CCR5-Δ32. Během následujících 20 měsíců po transplantaci  nedošlo k relapsu onemocnění HIV/AIDS přesto, že pacient neměl žádná antiretrovirová léčiva. Zpráva byla potvrzena znovu koncem roku 2010. Média prezentují tuto informaci vesměs tak, že byly nalezeny  možnosti definitivní eliminace HIV z organizmu. Realita  zdaleka nebude tak jednoduchá a tak přímočará.