Komentáře

Důchodové reformě musí předcházet diskuse

Přípravy důchodové reformy jsou v plném proudu. V tisku se často dovídáme o nejnovějších technických finesách reformy, které vymyslela některá ze stran vládní koalice, aby na konkurenčním trhu politického marketingu přitáhla zájem médií. Možná by ovšem neškodila širší společenská diskuse ohledně funkcí, které v budoucnu očekáváme od důchodového systému.

Nechceme být jen klienty univerzity, ale její součástí

/z projevu/Na Dies academicus zpravidla hovoří dva typy lidí. Jedni proto, že díky své píli a pracovitosti ve svém oboru něco mimořádného dokázali. A druzí proto, že byli někým někam zvoleni. Ano, jsem ten druhý případ. Ale rád bych dokázal, že zástupce studentských senátorů na takové místo patří stejně, jako studentští senátoři do akademické samosprávy.

ŠÍMA: Rektora zvolili studenti. Učitelé zklamali

Nového rektora máme jen díky Studentské komoře. Fakta jsou jasná a smutná zároveň. Docent Bek byl zvolen až ve třetím kole tím nejmenším možným počtem senátorů. Získal 24 hlasů. Jeho protikandidát docent Janíček obdržel hlasů 19, tři volitelé se zdrželi (sic!). Stačilo o hlas méně a nebyl by zvolen nikdo. Následovala by ta nejhorší možná varianta. Nové volby, noví kandidáti, nové kampaně, nová špína a pomluvy, delší období neklidu a polarizace akademické obce.

Poděkování v diplomových pracích se neprávem přehlížejí

Při hodnocení diplomových prací se posuzuje zvládnutí vybraného tématu, aplikace patřičných metod, jazyk a styl, zacházení s odbornou literaturou i dodržování bibliografických norem. Posuzovatelé však většinou opomíjejí jednu zdánlivě okrajovou složku, a to poděkování. Dříve bývala dosti stručná, málo osobitá, stereotypní. Studenti tyto formulace často opisovali od svých předchůdců a zjevně jim nepřikládali velkou váhu. Dnes to berou jinak a svá díkůvzdání mnohdy pojímají velmi invenčně.

Případ vyléčeného muže s HIV berme zatím jako náhodu

Již v roce 2009 byl popsán případ HIV-pozitivního  muže, který podstoupil transplantaci kmenových buněk kostní dřeně od dárce homozygotního pro receptor CCR5-Δ32. Během následujících 20 měsíců po transplantaci  nedošlo k relapsu onemocnění HIV/AIDS přesto, že pacient neměl žádná antiretrovirová léčiva. Zpráva byla potvrzena znovu koncem roku 2010. Média prezentují tuto informaci vesměs tak, že byly nalezeny  možnosti definitivní eliminace HIV z organizmu. Realita  zdaleka nebude tak jednoduchá a tak přímočará.

Pomoct rozvoji nebo rozvíjet pomoc?

Pomoci rozvojovým zemím odrazit se ode dna chudoby, takový je cíl rozvojové pomoci. Pomůžou ale peníze opravdu tam, kde mají, nebo se utopí ve víru korupce? Ani odborníci se neshodují na tom, zda rozvojová pomoc skutečně podporuje sociální a ekonomický rozvoj země. Záleží na mnoha faktorech.

3D revoluce?

První měsíce roku bývají dobou sumarizování, bilancování a hodnocení. Nejinak je tomu i ve světě filmu, kde jsou cenami odměněni ti, kteří si to zaslouží, a různými anticenami ti, kteří si to také zaslouží. Pomiňme nyní trofeje z různých festivalů, kterých je tolik, že není dne, aby na světě nějaký neprobíhal, a podívejme se stručně na Zlaté glóby, které máme za sebou, a blížící se Ceny Akademie, obecně známé jako Oscar. Uplynulý rok byl sezónou 3D filmů, které však ponechaly porotce obou cen víceméně chladnými.

Umíme ještě rozpoznat talent?

Touto otázkou bych rád uvedl své zamyšlení nad současnou situací v oblasti hudební kultury, která se úžeji vztahuje k módní vlně vyhledávání tzv. talentů nejrůznějšího zaměření, jehož jsme všichni jako diváci moderních televizních formátů svědky.

Rozumí sexu opravdu každý?

Tato otázka mne často napadá, když při svých běžných aktivitách narazím na některé mýty či nesrovnalosti, ať již ze strany svých pacientů, studentů, známých či masmédií. V současné době se zdá, že naše společnost je přesexualizovaná, ale v záplavě erotických, reklamních i pornografických materiálů, jimž jsme vystavováni téměř denně, se často ztrácejí informace, které bychom měli znát v první řadě.

Náš rektor – naše volba

Víte, jak se jmenuje současný rektor? A proč byste to měli vědět, vždyť z toho se přece nezkouší. Možná si to ani neuvědomujete, ale máme velké štěstí, že si můžeme volit své rektory a děkany. Sice nepřímo prostřednictvím senátorů, ale ty si sami vybíráme ze svých řad. Naše univerzita je opravdu naše, není to žádná pobočka nadnárodního supermarketu se vzděláním.

Chvála mezioborových konferencí

Standardní součástí práce vysokoškolského učitele je účast na vědeckých konferencích. Poslední dobou však mnozí z nich tuto aktivitu omezují, neboť představuje – vzhledem k vysokým konferenčním poplatkům a dalším výdajům – dosti drahý špás a při hodnocení tvůrčí činnosti nemá velkou váhu. Nicméně konference mají svůj význam nejenom z odborného, nýbrž i z lidského hlediska: člověk si na nich může rozšířit svůj vědomostní obzor, inspirovat se výstupy kolegů z jiných fakult, měst či zemí, navázat s nimi spolupráci etc. Proto rád jezdím zejména na mezioborové akce.

Zápisné a bída ministerských návrhů

Vláda má zavedení školného ve svém programu, ministr školství však opakovaně ujišťoval o tom, že školné bude zavedeno až poté, co se rozjede systém státní finanční podpory studentům vysokých škol ve formě půjček na studium. Najednou je však vše jinak a zákon má vysokým školám umožnit předepisovat poplatky za zápis. Údajně tak ministr Dobeš realizuje návrh Univerzity Karlovy, což je však odůvodnění snažící se jen neprávem schovat za autoritu této univerzity a rektor UK vyjádřil svůj nesouhlas s tím naprosto oprávněně.