Aktuality z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Ověřování znalostí a dovedností mediků v praxi má jednu zásadní nevýhodu. Pokud udělají chybu, mohou ohrozit lidské životy. Pomoci s tímto problémem má nová multimediální učebna pro výuku chirurgických oborů na Lékařské fakultě MU. Unikátní učební prostor vznikl přímo v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Šek na více než pět miliard pro vybudování Středoevropského technologického institutu (CEITEC) převzal dnes rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Po sedmi letech příprav jednoho z největších projektů v republice tak definitivně potvrdil, že do čtyř let vznikne v Brně centrum excelentní vědy, které unikátně propojí vědy o živé přírodě a technické obory. V institutu, na jehož budování se podílejí kromě Masarykovy univerzity i další brněnské vysoké školy a ústavy, bude pracovat na 600 špičkových vědců.

Projekt na vybudování centra vědecké excelence CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně dostal od Evropské komise zelenou. CEITEC se tak stal prvním schváleným projektem centra vědecké excelence v Česku. Příjemcem dotace ve výši 5,2 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace evropských strukturálních fondů je Masarykova univerzita, která projekt předložila spolu s Vysokým učením technickým v Brně a dalšími institucemi. Centrum se zaměří na výzkum a vývoj v biomedicíně a pokročilých materiálech a technologiích.

Několik desítek přístrojů za 80 milionů korun zlepší péči o pacienty se srdečními a cévními chorobami ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Projekt financovaný převážně z dotace Evropské unie umožní nakoupit nové zařízení do konce roku. Podle lékařů vybavení zkvalitní diagnostiku a zvýší bezpečnost pacientů komplexního kardiovaskulárního centra.

Strana 19 z 20