Aktuality z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Při hodnocení diplomových prací se posuzuje zvládnutí vybraného tématu, aplikace patřičných metod, jazyk a styl, zacházení s odbornou literaturou i dodržování bibliografických norem. Posuzovatelé však většinou opomíjejí jednu zdánlivě okrajovou složku, a to poděkování. Dříve bývala dosti stručná, málo osobitá, stereotypní. Studenti tyto formulace často opisovali od svých předchůdců a zjevně jim nepřikládali velkou váhu. Dnes to berou jinak a svá díkůvzdání mnohdy pojímají velmi invenčně.

MgA. Michal Vajda nepatří mezi typické akademiky. Vedle vyučování na katedře hudební výchovy na pedagogické fakultě je totiž jeho zásadním úkolem vést Pěvecký sbor Masarykovy univerzity. Každý týden se dvakrát po třech hodinách schází s šedesáti studenty-zpěváky, které za posledních sedm let existence sboru dokázal dovést k výkonům, díky kterým patří mezi amatérskými smíšenými sbory do evropské špičky.

Robert Šlachta nepatří mezi typické absolventy pedagogické fakulty. Vystudoval na ní dálkově sociální pedagogiku v době, kdy pracoval v Národní protidrogové centrále. Předtím působil i u zásahové jednotky. Dnes je ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. „Svoje vzdělání využívám pořád,“ říká Šlachta.

Strana 13 z 14