Den vzácných onemocnění 2018

1. března 2018, 16:00 (Uložit do kalendáře)

Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 907/1A

Setkání u příležitosti mezinárodního Dne vzácných onemocnění v Brně v prostorách Mendelova muzea MU. Setkání je určeno pro širokou veřejnost. Od lékařů, vědců i zástupců pacientských organizací se dozvíte o aktuálních novinkách ve výzkumu léčby i o životních osudech lidí se vzácnými nemocemi jako jsou např. nemoc motýlích křídel, cystická fi brosa, achondroplasie nebo nádorová onemocnění u dětí.

Hlavními organizátory jsou MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., primářka Oddělení lékařské genetiky FN Brno, Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol a pacientské organizace ČAVO a DEBRA ČR.

Vstup je volný.