Genetické modifikace: Hrozba nebo příležitost?

29. listopadu 2018, 10:0013:15 (Uložit do kalendáře)

Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 907/1A

Geneticky modifikované organizmy (GMO) jsou často definovány jako organizmy, jejichž genetická informace byla pozměněna pomocí metod genového inženýrství. Již z této definice je jasné, že ke genetické modifikaci může docházet i jinými způsoby a vlastní modifikace genetické informace je v podstatě jedním z hlavních mechanizmů celé evoluce a tudíž je v přírodě všudypřítomná. Moderní metody modifikace genetické informace jsou precizním a cíleným nástrojem určeným k úpravě nebo opravě genetické informace. Tyto metody prochází obrovskou revolucí a míra inovací v molekulární biologii je srovnatelná s pokrokem v informačních technologiích.

Nacházíme se v určitém přechodném období, kdy se v souvislosti s genetickými modifikacemi dostávají do konfliktu ekonomické zájmy jednotlivých států, korporátní svět, legislativní chaos a možnosti vědy. Zda chceme využít možnosti GMO, ať už v biomedicínském světě nebo v zemědělství by mělo být předmětem širší diskuze zejména odborné veřejnosti.

Konference „Genetické modifikace (GMO) – hrozba nebo příležitost“ by měla sloužit jako příležitost tuto diskuzi otevřít.

10-10.15: Uvítání a slavnostní zahájení konference

10.20-10.50: GMO aneb kouzelnické triky v laboratoři
Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D., Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky rostlin AV ČR v.v.i

10.55-11.25: Potřebujeme GMO pro zajištění dostatku potravin? 
RNDr. Jan Šafář, Ph.O. Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Ústav experimentální botaniky rostlin AV ČR v. v.i

11.30-11.40: Premiéra filmu Nezkreslená věda - GMO

11:40-11:55: Coffe break

12-12.30: GMO ve spirále času: věda nebo politika?
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., emeritní profesor Karlovy univerzity, Katedra fyziologie rostlin

12.35-13.05: GMO a etická rellexe
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.O., Přednosta ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity

13.10: Slavnostní ukončení konference

Na konferenci je nutná registrace na e-mailu zmachalkova@ibp.cz