Přednáškový cyklus: Univerzitní tradice a mýty

2. 9. března 2018, 17:0017:00 (Uložit do kalendáře)

Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 907/1A

Cílem přednáškového cyklu je zvýšení povědomí akademické veřejnosti o identitě univerzity a v souvislosti s blížícím se jubileem jejího vzniku zamyšlení nad její tradicí, posláním a budoucností. Vlastní dějiny a budoucnost dokážeme lépe chápat tehdy, pokud vnímáme důležité historické i aktuální souvislosti dění v akademické sféře – zvláště na univerzitách, které mají s Masarykovou univerzitou mnoho podobných rysů: období vzniku, velikost, organizační strukturu, význam v rámci státu a národa.

V rámci přednášek budou posluchačům přístupnou formou představeny historické souvislosti vzniku a utváření identity šesti středoevropských vysokých učení – kromě Masarykovy univerzity také pražská Univerzita Karlova, bratislavská Univerzita Komenského, Universita A. Mickiewicze v Poznani a univerzit v litevském Vilniusu a švýcarském Fribourgu.

Na co se můžete těšit?

V každé přednášce s elektronickou prezentací budou stručně představeny dějiny každé univerzity a analyzována vazba instituce k významným událostem a osobnostem (T.G. Masaryk, Karel IV., A. Mickiewicz). Přednášející se zamyslí nad hodnotou „značky“ univerzity a její prací s etickým, pedagogickým a vědeckým odkazem vůči tuzemské i zahraniční veřejnosti; poukáže na specifika práce vedení univerzit a akademické obce s historickou pamětí a roli jednotlivých oborů v jejím uchovávání a transformaci. Stranou pozornosti nezůstanou ani stinné stránky dějin každé alma mater – okupace cizími vojsky, vliv totalitních režimů a vyrovnávání se s jejich vlivem v akademické obci.

Významná část přednášky bude věnována také aktuálním otázkám vývoje akademické identity: je univerzita „evropskou“ či „národní“ institucí a jaké závazky z této role plynou; jak se proměňuje identita a soudržnost univerzity tváří v tvář technologickým změnám (digitalizace, přesun přednášek do virtuálního prostoru), internacionalizaci (nárůst počtu zahraničních studentů a pedagogů, zvyšování vlivu angličtiny), systémů hodnocení vědeckého výkonu („publikuj nebo zhyň“) nebo tzv. akademického kapitalismu (orientace na finanční výkon oboru, aplikace podnikatelského managementu).

Přednášejícími jsou historikové a filologové zabývající se kulturními dějinami moderní éry s bohatou publikační činností a zkušenostmi s popularizačně orientovanými přednáškami.

prof. Petr Svobodný – pracovník Ústavu dějin Univeezity Karlovy a Archivu UK, vedoucí redakce časopisu AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, spoluautor četných publikací k dějinám UK a dějinám lékařství

prof. Przemysław Matusik – pracovník Historického ústavu University Adama Mickiewicze v Poznani, autor řady publikací k dějinám Velkopolska, církevním a kulturním dějinám

doc. Vaidas Šeferis – pracovník Ústavu obecné jazykovědy a baltistiky FF MU, absolvent Vilniuské univerzity, autor děl z oblasti dějin litevské a baltské literatury a česko-litevských vztahů

doc. Tomáš Petráček – pracovník Univerzity Hradec Králové, absolvent Fribourské univerzity, autor děl z oblasti kulturních, náboženských a církevních dějin

doc. Vincent Múcska – prorektor Univerzity Komenského v Bratislavě, zabývá se staršími dějinami Uher a česko-uherskými vztahy

prof. Lukáš Fasora – pracovník Historického ústavu FF MU, spoluautor publikací k dějinám MU a dějinám univerzit v českých zemích.

Termíny přednášek

pátek 2. března 2018 v 17:00 prof. Lukáš Fasora: Univerzitní tradice a mýty: úvod k přednáškovému cyklu; MU Brno

pondělí 5. března 2018 v 17:00 prof. Petr Svobodný: UK Praha

úterý 6. března 2018 v 17:00 doc. Vincent Múcska: UK Bratislava

středa 7. března 2018 v 17:00 doc. Vaidas Šeferis: Univerzita Vilnius

čtvrtek 8. března 2018 v 17:00 doc. Tomáš Petráček: Univerzita Fribourg

pátek 9. března 2018 v 17:00 prof. Przemyslaw Matusik: Univerzita Adama Mickiewicze

Z důvodů omezené kapacity je doporučené se na přednášky registrovat ZDE.