Aktuality z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Šek na více než pět miliard pro vybudování Středoevropského technologického institutu (CEITEC) převzal dnes rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Po sedmi letech příprav jednoho z největších projektů v republice tak definitivně potvrdil, že do čtyř let vznikne v Brně centrum excelentní vědy, které unikátně propojí vědy o živé přírodě a technické obory. V institutu, na jehož budování se podílejí kromě Masarykovy univerzity i další brněnské vysoké školy a ústavy, bude pracovat na 600 špičkových vědců.

Projekt na vybudování centra vědecké excelence CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně dostal od Evropské komise zelenou. CEITEC se tak stal prvním schváleným projektem centra vědecké excelence v Česku. Příjemcem dotace ve výši 5,2 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace evropských strukturálních fondů je Masarykova univerzita, která projekt předložila spolu s Vysokým učením technickým v Brně a dalšími institucemi. Centrum se zaměří na výzkum a vývoj v biomedicíně a pokročilých materiálech a technologiích.

Špičkové centrum pro výuku a výzkum v oblasti experimentální, systematické a ekologické biologie vznikne za peníze z evropských fondů v kampusu Masarykovy univerzity. Projekt na vybudování centra, který se ucházel o finanční podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, již schválilo ministerstvo školství. V rámci čtvrté prioritní osy, určené na dobudování chybějící infrastruktury, jde o jeden z největších projektů v ČR. Jeho celková výše činí 961 milionů korun. Realizace projektu odstartovala začátkem června.

Strana 35 z 38