online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Českou hlavičku získal mladý matematik z Muni

Foto: Lenka Kožuchová / CC-BY

Hned osm studentů letos získalo ocenění Česká hlavička, které už po dvanácté zamířilo za autory nejlepších vědeckých prací na střední škole. Odborná porota vybírala z desítek nominací ty nejtalentovanější studenty v šesti kategoriích. Jednu z cen získal také Tomáš Perutka, který prvním rokem studuje na Přírodovědecké fakultě MU obecnou matematiku.

Z matematiky je i jeho středoškolská práce, která podle odborného posudku převyšuje nejen nároky na středoškolské studenty, ale překonala by i standardy pro bakalářské práce. Věnoval se v ní užití dekompoziční grupy k důkazu zákona kvadratické reciprocity, což byl podle něj problém vysvětlit i porotcům při prezentaci v rámci SOČ.

Obecně se práce týká algebraické teorie čísel, což je oblast výrazně spojená s šifrovacími algoritmy využívanými například v elektronické komunikaci nebo zabezpečení bankovních účtů. Tomáš studoval na brněnském Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše.

Cenu Česká hlavička převzal v úterý 6. listopadu na slavnostním galavečeru v Brně. Spolu s ním převzali ocenění také studentka druhého ročníku pardubického gymnázia Sylva Neradová, která se věnuje výzkumu enzymů u kvasinek Candida a stala se také první autorkou odborného článku přijatého k publikaci v impaktovaném časopisu. Oceněn byl také Natan Sidej z pražského gymnázia Arabská, který se věnuje přípravě látek, které se dobře vážou na bílkovinu vyskytující se téměř výhradně v nádorové tkáni, což umožňuje lepší zacílení nádoru.

Dalšími oceněnými byla trojice studentů z Gymnázia Plzeň, kteří si postavili zařízení na magnetronové naprašování, které se využívá pro povrchové úpravy materiálů. Ondřej Brichta, Přemysl Čechura a Jan Lüftner jej sestavili z běžných komponent.

Českou hlavičku získal i Jakub Vácha z Gymnázia Soběslav, který se věnoval zkoumání obojživelníků v lokalitě budoucího těžby štěrkopísku a těžařská firma se jeho návrhy na následnou rekultivaci území rozhodla zařadit do potřebné dokumentace.

Poslední oceněný je Tomáš Drábek z pražského Gymnázia Nad Štolou, který se ve své práci věnoval působení československých legionářů v Rusku, konkrétně činnosti Informačně-osvětového odboru, která se starala o kulturní vyžití legionářů a také reprezentaci československého národa.

Masarykova univerzita | Masaryk university