Přihlaste své snímky na Filmový festival Fakulty informatiky MU

Na Fakultě informatiky MU se bude 17. května konat už 17. ročník tamějšího filmového festivalu, tentokrát na téma Pohni obrazem. Tradičně se tedy odehraje v zápočtovém týdnu jarního semestru a co je nejdůležitější, když přihlásíte vlastní film, můžete se stát jeho součástí.

„Přihlašování snímků je letos možné až do 9. dubna, přičemž přihlášením filmu se autor zavazuje v případě přijetí filmu do programu festivalového večera dodat text zvukové stopy a ilustrační grafiku do festivalové brožury, a to do 17. dubna,“ vysvětluje Petr Sojka, vedoucí Laboratoře elektronických a multimediálních aplikací LEMMA, jež festival pořádá. Podrobnější informace včetně způsobu, jak film pořadatelům doručit, najdete na webu festivalu.

„Film musí být původním autorským dílem studenta nebo absolventa Masarykovy univerzity, měl by být krátkometrážní a respektovat základní zákonitosti filmové tvorby a řeči,“ upozorňuje Sojka. Pokud bude film vybrán pro projekci, a zapadne tak do dramaturgie festivalového večera, objeví se buď v soutěžní nebo bonusové sekci.

Filmy soutěžní sekce jsou hodnoceny jak v divácké anketě, tak odbornou porotou sestávající se z pedagogů a expertů z oblasti filmové tvorby.

Diváky i porotou nejlépe hodnocené snímky samozřejmě čeká i víc, než jen obdiv a úcta publika. „Nejlepší filmy, které pohnou diváky a odbornou porotu k ocenění, budou kromě věčné slávy a zhmotnění ve festivalovém videoarchivu festivalu ohodnoceny jak věcnými cenami od sponzorů, tak finančními odměnami od fakulty a mecenášů festivalu,“ podotýká ředitel festivalu.

Trailer festivalu

Trailer - 17. ročník Filmového festivalu FI MU

Jste i vy připraveni pohnout obrazem?

Zveřejnil(a) Filmové festivaly Fakulty informatiky dne 27. březen 2017
Masarykova univerzita | Masaryk university