Po kampani #prsakoule přichází #žiješsrdcem

Nezisková organizace Loono má na svém kontě už jednu úspěšnou kampaň, a to o boji proti rakovině prsu a varlat. Nyní svoje pole působnosti zase o něco rozšířila. Tentokrát začala učit mladé lidi, jak předcházet kardiovaskulárním onemocněním a jak se zachovat, pokud se s mrtvicí nebo infarktem setkají u sebe nebo u někoho blízkého.

„Právě kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku, tvoří přibližně 47 procent všech úmrtí,“ vysvětluje zakladatelka Loono Kateřina Vacková. „V roce 2015 v jejich důsledku zemřelo 60 tisíc osob – z toho 27 tisíc na ischemickou chorobu srdeční a 10 tisíc na cévní mozkovou příhodu. Zrádná jsou tím, že nejsou vidět, ani nebolí. Projeví se až v okamžiku, kdy je již příliš pozdě, což lidé často netuší.“

Do kampaní #prsakoule#žiješsrdcem se zapojuje i jedenáct studentů Masarykovy univerzity. „Jako budoucí lékařka v oblasti reprodukční medicíny vím, jak je preventivní program důležitý a také jak se na něj často zapomíná,“ popisuje Karolína Tkáčová, studentka pátého ročníku studia na Lékařské fakultě MU. „Pomocí workshopů a mediální kampaně se snažíme rozšířit povědomí o prevenci, která je z velké části o zdravém životním stylu, samovyšetření a pravidelných návštěvách u lékaře,“ dodává.

„Naším hlavním cílem je srozumitelně a interaktivní formou oslovit mladé lidi. Na konkrétních modelech prsou a varlat ukazujeme, jak má samovyšetření vypadat. Snažíme se, aby si lidé začali všímat i nepatrných nuancí, které na svém těle objeví,“ sděluje hlavní školitel brněnské odnože Loono David Dufek, student všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou P-PooL. Vysokoškolákům se podle údajů na jejich webové stránce povedlo vyškolit více než 12 tisíc lidí.

Ve veřejné sbírce crowdfundingového portálu Hithit organizace nedávno vybrala finanční prostředky na nákup dalších školicích pomůcek. „Díky pomoci, které se nám od veřejnosti dostalo, budou dokoupeny školicí modely srdcí, mozku a cév. Názorně tak budeme moci účastníkům workshopů ukazovat, jak vypadá infarkt a mozková mrtvice.“ Studenti nakoupí mimo jiné tlakoměry, glukometry a fonendoskopy. Účastníci si tak budou moci poslechnout činnost vlastního srdce. Na speciálních tabletech se také seznámí se základy lidské anatomie.

Příští brněnský workshop se uskuteční 6. května na Výstavišti. V rámci probíhajících festivalů bude Loono působit na dvou stanovištích, na Majálesu a na Utuberingu.

Masarykova univerzita | Masaryk university