Student

Skauting na vysoké škole nabízí uskupení Dýchánek

Dýchánek je jméno pro nejstarší doposud funkční český vysokoškolský roverský kmen, který byl založen v Brně na podzim roku 1996. Jeho hlavním cílem je dát dohromady rovery, tedy starší skauty, a další podobně smýšlející lidi, kteří po přijetí na vysokou školu přestali stíhat práci pro svůj domovský oddíl a mají chuť ve skautské činnosti nějak pokračovat a dále se rozvíjet.

To nejlepší z filmových festivalů Fakulty informatiky

Pod názvem To nejlepší z filmových festivalů pořádala koncem září Laboratoř elektronických a multimediálních aplikací LEMMA na FI promítání studentských filmů. Uvedené snímky natočili studenti a absolventi FI v rámci předmětů Softwarové elektronické publikace a byly již dříve uvedeny na některém z předchozích šesti ročníků filmových festivalů FI.

Riviéra duněla oslavami začátku akademického roku

Šňůra koncertních vystoupení Gaudeamus-Igitur zase po roce ukázala, k čemu všemu se dá využít areál přírodního koupaliště Riviéra v Brně. Místo akce, která již tradičně zpříjemňuje vysokoškolským studentům vstup do nového akademického roku v devíti českých univerzitních městech, se letos v Brně posunulo o něco výše proti proudu řeky a nabídlo podstatně větší a celkově vhodnější prostor pro festival. Nehrozilo tak, na rozdíl od loňska, že dojde k vyhlášení stop-stavu.

Semestr-start měl skvělou atmosféru

Velkou premiérou pro pořádající občanské sdružení PANDORA byl letošní Semestr-start, který se uskutečnil na dvorku Filozofické fakulty začátkem října. I když podzim připravil akci poněkud chladné prostředí, podařilo jí vdechnout začátku semestru příjemného ducha.

Jak snadno a bez problémů získat ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium (v terminologii nového Stipendijního řádu MU: stipendium na podporu ubytování) se z novinky stává běžnou součástí života studentů vysokých škol. Na Masarykově univerzitě budou letos na podzim ubytovací stipendia přiznána již potřetí. Proto se hodí připomenout několik důležitých informací a pravidel, jak mohou studenti finanční podporu ubytování získat.

Jak nezabloudit v ISu

IS (http://is.muni.cz/) je zkrátka rozsáhlý univerzitní informační systém, jehož prostřednictvím v současnosti probíhá veškerá agenda spojená se studiem na MU. Díky délce své existence, která začala už v roce 1998, zahrnuje dnes IS velké množství užitečných služeb. Přesto je to stále ještě záležitost, na kterou si zejména studenti prvních ročníků často spíše stěžují, než aby ji chválili. Obzvláště ze začátku studia totiž není zrovna lehké se s ním sžít.

Stručný průvodce prváka po MU

Příchod na univerzitu může znamenat pro někoho šok, pro jiného vysněný únik z domova. Každopádně přináší spoustu nových věcí, se kterými je potřeba se seznámit a vyrovnat. Na MU je především nezbytně nutné naučit se používat IS neboli Informační systém. Kdo se s ním rychle spřátelí, ušetří si spoustu vrásek na čele. Co je však v univerzitním prostředí skutečně zásadní, je umět se dobře orientovat. Ten, kdo ví, kde najít ty správné informace, má z poloviny vyhráno. S tím by mělo nastupujícím studentům pomoci i několik následujících tipů.

Sajns fikšn trhala divákům bránice

Stejně jako každý rok, tak i letos studenti na Fakultě informatiky sehráli v rámci Dies academicus divadlo. A stejně jako v jiných letech i letos s doslova kolosálním úspěchem. Po řadě úspěšných dramaturgických tahů, jako byla původní koláž Nálevna u děkana nebo do té doby v Brně neinscenovaný překlad Hamleta od E. A. Saudka, letos tvůrci sáhli po hře současného českého autora Mariana Pally nazvané Sajns fikšn.

Seriál dobrovolníci: Nejcennější je vlastní zkušenost

Mariana Ermlová (21) studuje druhým rokem Právnickou fakultu. Dobrovolnictví se věnuje již od roku 2002, kdy začala vést oddíl skautek. O dva roky později vyhrála výběrové řízení na koordinátora sbírky Postavme školu v Africe. Součástí nové dobrovolnické práce byla i cesta do Etiopie.

Filmový festival měl jasného vítěze

Už šestý ročník filmového festivalu FI MU se uskutečnil 18. května na své mateřské fakultě v rámci Dies Academicus. Na celkem jedenáct studentských filmů ucházejících se o přízeň publika i odborné poroty se přišlo podívat více než sedm stovek diváků, kteří téměř zaplnili všechny tři učebny v budově D.

Seriál spolky na MU: Spolek Přírodovědců

Spolek přírodovědců funguje jako občanské sdružení studentů a přátel PřF a mezi spolky na MU patří k těm nejaktivnějším pořadatelům vzdělávacích a kulturních akcí. V současné době však stejně jako řada podobných organizací čelí nedostatku mladších aktivních členů. Cestou, jak je přilákat, má být mimo jiné nová Herna deskových her.