online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Mezinárodní vědecká rada ocenila, že se Masarykova univerzita zlepšuje

Zasedání začalo ve vile Tugendhat. (zleva) Členové rady Thomas Henzinger a Josef Jiřičný, prorektor MU Petr Dvořák, členové rady Peter Williamson a Marie-Janine Calic, tajemnice rady Mary O'Connell, kvestorka Marta Valešová a rektor Mikuláš Bek.

V uplynulých dnech se v Brně sešla Mezinárodní vědecká rada Masarykovy univerzity, která byla ustavena v minulém roce. Její členové se seznámili s tím, kam se univerzita za uplynulý rok posunula, a jak se vypořádala s doporučeními, které od zahraničních expertů získala před rokem.

Radu tvoří čtyři mezinárodně respektovaní odborníci, a to profesor Josef Jiřičný z Curyšské univerzity, profesor Peter Williamson z Cambridgeské univerzity, profesor Thomas A. Henzinger z rakouského Institutu pro vědu a technologie a profesorka Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity. Interní podporu Radě má na starosti molekulární bioložka Mary O´Connell, která působí na Muni od roku 2014 v rámci programu ERA Chair.

Rektor Mikuláš Bek při úvodním slovu ve vile Tugendhat setkání zdůraznil, že Masarykova univerzity se zlepšila v mezinárodním hodnocení a posunula se ve dvou prestižních žebříčcích – The Times Higher Education a Quacquarelli Symonds na vyšší pozice. Prorektor pro výzkum Petr Dvořák také připomněl velmi pozitivní posun v oborovém žebříčku, tzv. Nature Index, který sleduje dopad publikací v nejvlivnějších vědeckých časopisech světa. Nature Index nezahrnuje humanitní a společenské vědy, ale pro zbytek univerzity je plně vypovídající.

Dvořák také shrnul opatření univerzity reagující na první doporučení rady. Nejvíce se projevila v revizi financování vědy z interní Grantové agentury MU, a to především ve vytvoření prestižního grantu Muni Award. Ten je určený pro externí zahraniční vědce a aktuálně se o něj uchází deset špičkových odborníků.

Podotkl také, že se připomínky Mezinárodní vědecké rady MU výrazně promítly také do přípravy žádosti o institucionální akreditaci, kterou univerzita v těchto dnech podala.

Pracování jednání na rektorátu. Prorektor Michal Bulant představuje institucionální akreditaci.

Na letošním setkání Mezinárodní vědecké rady se diskutovala mimo jiné otázka interního hodnocení a rozdělování finančních zdrojů v rámci univerzity, související s probíhající změnou hodnocení výzkumu v České republice. Dalšími tématy bylo zvýšení mobility postdoků, implementace náročných standardů doktorského studia včetně přijímacího řízení nebo obecné zvýšení atraktivity univerzity pro špičkové zahraniční zájemce o akademické pozice.

Velmi intenzivní diskuze proběhla také na setkání s proděkany pro výzkum a doktorské studium. Zde se řešila mnohá úskalí a záludnosti implementace doporučení rady a padlo mnoho nových nápadů na změny do budoucnosti.

Úvodní setkání a jednání rady se uskutečnilo ve vile Tugendhat.

Předseda rady profesor Jiřičný ihned po setkání zdůraznil, že členové rady si odnášejí velmi pozitivní dojem z toho, že univerzita má vůli a energii se měnit. „Příjemně nás překvapilo, že za rok se tady změnila řada společných věcí a také jsme viděli, že postoj jednotlivých fakult k našim doporučením je velmi vstřícný a konstruktivní a změny se dějí na všech úrovních.“

Masarykova univerzita | Masaryk university