Výstava ukáže, co dělá Brno pro studenty a studenti pro Brno

Brno je známé svým vstřícným přístupem ke studentům, kterých se tu na univerzitách vzdělává na 70 tisíc. Právě na spolupráci města s vysokými školami se zaměřuje nová výstava, která v Urban Centru na Staré radnici potrvá až do 23. března. Vstup je volný.

Mezinárodní studentská soutěž MUNISS

Mezi vystavené projekty, které vznikly ve spolupráci města Brna a zdejších univerzit, patří například MUNISS. Soutěž, kterou ve spolupráci s Brnem pořádá pravidelně od roku 2011 Masarykova univerzita, poskytuje studentům všech brněnských vysokých škol a od roku 2016 také Slovenské technické univerzity možnost využít jejich teoretické znalosti, nabyté za dobu studií, v praxi.

Studenti si mohou vyzkoušet spolupráci v mezinárodních týmech či diskutovat s odborníky na vybraná témata. Jedním z úspěšných projektů, který vzešel z nápadů studentů, je projekt Brno iD, původně s názvem Brněnská karta.

Brno Ph.D. Talent
V kontextu Česka unikátní program podpory pro nadějné doktorandy. I díky programu Brno Ph.D. Talent se daří udržet na brněnských univerzitách mladé vědce a zároveň přilákat talentované studenty z jiných univerzit či ze zahraničí. Od počátku projektu v roce 2009 město Brno v sedmi ročnících podpořilo 132 studentů, kterým předalo celkem 42,4 milionu korun. Dlouhodobě jsem v něm nejúspěšnější studenti Masarykovy univerzity.

Brno International Student

Projekt pro spolupráci s aktivní komunitou kolem zahraniční mobility studentů v Brně. Jeho cílem je zapojit studenty brněnských vysokých škol do přípravy konkrétních návrhů na zlepšení kvality života ve městě. V podzimním semestru 2017/2018 byli osloveni všichni vyjíždějící a přijíždějící studenti VUT, v dalších semestrech dojde k rozšíření také na studenty Masarykovy univerzity, VFU a Mendelu.

Metropolitní studentská soutěž

Soutěž, jejíž cílem je využít kreativitu vysokoškolských studentů při řešení reálných projektů v Brněnské metropolitní oblasti a propojit jejich nápady v budoucnu přímo s praxí. Na podzim 2017 se odehrálo první kolo soutěže, během kterého mohli studenti zasílat své nápady prostřednictvím jednoduchého webového formuláře.

Studentské Brno

Spolek, který sdružuje aktivní studenty z pěti největších brněnských univerzit. Společně řeší studentské nápady, které si kladou za cíl zlepšit Brno a život v něm. Ve spolupráci s Magistrátem města Brna se podařilo ustavit tandem tvořený primátorem města a ambasadorem Studentského Brna, kteří o těchto nápadech jednají a případně je pomáhají i realizovat.

Konference KORONA a identifikace nadaných dětí

Žáků s mimořádným nadáním jsou v populaci přibližně dvě až tři procent, čemuž by mělo v Česku odpovídat přibližně 27 tisíc dětí. V současnosti je jich však identifikováno pouhých 932. Pro řešení této nepříznivé situace Centrum rozvoje nadaných dětí působící na Fakultě sociálních studií MU realizovalo v roce 2017 za finanční podpory statutárního města Brna dva projekty: Konference KORONA (KOnference o ROzvoji NAdání) a Vývoj testů pro vyhledávání rozumově nadaných žáků.

Všechny zmíněné projekty i některé další je možné si prohlédnout až do pátku 23. března v Urban centru na Staré Radnici v ulici Mečová 5.

Vždy ve středu výstavu obohatí bohatý doprovodný program plný setkávání, prezentací a besed. 28. února od 17.00 proběhne představení mezinárodní univerzitní soutěže MUNISS a projektu RUGGEDISED. 14. března v 17.00 budou návštěvníci seznámeni se studentskými soutěžemi a výzvami a studentskými stážemi na Magistrátu města Brna. A 21. března v 16.00 završí středeční akce program brněnských studentů ze spolku BEST Brno VUT a Studentského Brna.

Masarykova univerzita | Masaryk university