online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Nové programy: Geoenvironmentální rizika, klinická farmacie nebo tlumočnictví znakového jazyka

Foto: Ludmila Korešová

Masarykova univerzita připravuje nové studijní programy, které chce otevřít do dvou let. Reaguje tak na potřeby na trhu práce, ale také zájem ze strany uchazečů. Jedním z nově připravovaných bude magisterský studijní program Klinická farmacie na Lékařské fakultě MU.

„Budeme usilovat o otevření studijního programu Klinická farmacie, jelikož se dnes jedná o důležitou součást klinické medicíny a velmi poptávanou specializaci,“ uvedl děkan Lékařské fakulty MU Martin Bareš. Výuku v tomto studijním programu chce fakulta zahájit v akademickém roce 2020/2021, a to pro dvě skupiny po 15 studentech. Děkan zdůraznil, že výuka farmacie na Lékařské fakultě MU nebude představovat konkurenci pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, protože se bude jednat o doplňkový studijní program, který rozšíří stávající nabídku.

Lékařská fakulta chystá také další nový magisterský studijní program, a to Embryolog ve zdravotnictví, který reaguje na rostoucí potřebu léčby poruch plodnosti a neexistenci akreditovaného vzdělávacího programu v tomto oboru.

Nové studijní programy připravují i další fakulty, a to v rámci projektu Muni 4.0, který loni získal dotaci ve výši 200 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hned dva chce akreditovat Přírodovědecká fakulta MU, která připravuje magisterské programy Geoenvironmentální rizika a sanace a Biotechnologie.

První z nich je reakcí na klesající poptávku po klasických geolozích zabývajících se hledáním a dobýváním surovin a naopak rostoucí potřebu odborníků na sanace prostor po těžbě či znečištěného životního prostředí. Program Biotechnologie pak bude připravovat absolventy s praktickými dovednostmi, kteří budou mít širší znalosti v oblasti biotechnologických procesů, enzymové biotechnologie, aplikované statistiky, biotechnologických metod a vybraných kapitol z bioinženýrství, genové technologie a nanobiotechnologií.

Filozofická fakulta MU chce v nejbližších letech zavést také dva nové programy, a to bakalářský Tlumočnictví českého znakového jazyka a navazující magisterské studium Zvukového designu a multimediálních technologií. Na rostoucí poptávku trhu a také na národní strategii Zdraví 2020 a mezinárodní strategii WHO 2020 pak reaguje i Fakulta sportovních studií MU, která chystá bakalářský studijní program Kondiční a osobní trenér.

Většinu uvedených studijních programů nabídne Masarykova univerzita zájemcům od akademického roku 2019/2020 a v roce následujícím. Jejich akreditace již bude nově schvalovat univerzitní Rada pro vnitřní hodnocení. V případě magisterského studijní programu Klinický farmakolog bude schvalovacím orgánem Národní akreditační úřad.

Masarykova univerzita | Masaryk university