online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

V Etiopii opravili hrob děkana právnické fakulty. Zemřel na lovecké výpravě

Místo posledního odpočinku profesora Roučka téměř sedmdesát let chátralo. Takhle vypadá po letošních opravách.

V východoafrické Etiopii našlo po komunistickém převratu v roce 1948 útočiště několik významných československých osobností. Jednou z nich byl i František Rouček, blízký spolupracovník Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše a někdejší děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Rouček se stal jedním z prvních akademiků tehdy zřízené univerzity v Addis Abebě, krátce před svou smrtí byl dokonce navržen na funkci prezidenta Nejvyššího soudu Etiopie. Zemřel v prosinci 1952, nejspíše na následky zranění způsobené lvy během lovecké výpravy.

Místo posledního odpočinku profesora Roučka ale následujících téměř sedmdesát let chátralo. Až letos se podařilo s pomocí Velvyslanectví České republiky v Etiopii hrob zrekonstruovat.

„Profesor Rouček byl jedním z řady zahraničních expertů, které císař Haile Selassie pozval do Etiopie, aby mu pomohli budovat moderní instituce. Společně s dalšími Čechy se zasloužil o dobré jméno republiky ve světě a i díky nim císař Selassie navštívil v roce 1959 Prahu,“ uvedl u této příležitosti Petr Preclík, zástupce velvyslance v Addis Abebě.

Rouček patřil k významným postavám meziválečné právní vědy. V letech 1922-27 působil jako vysoký komisař na československém ministerstvu unifikací zodpovědném za sjednocení zákonů platných v Česku, Slovensku a Podkarpatské Rusi. V roce 1931 získal titul profesora na Univerzitě Komenského v Bratislavě, už rok na to ale odešel na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kterou také v letech 1938-39 vedl jako děkan. Ze svého působení v Brně je známý jako tvůrce tzv. jurilogie a odpůrce normativní teorie.

Po válce se stal rektorem nově zřízené Vysoké školy politické a sociální v Praze, o níž je také zmínka na jeho náhrobku. Už v roce 1948 však po komunistickém převratu odešel do exilu. Ten našel právě v Etiopii.

Dvůr etiopského císaře plný Čechů

Na dvoře císaře Haile Selassie tehdy působilo Čechů hned několik. Už ve třicátých letech dvacátého století zde pracoval jako vojenský poradce během bojů s italskou armádou brněnský rodák a cestovatel Adolf Parlesák. Jeho cestopis Habešská odysea patří dodnes k oblíbenému čtení, v amharském překladu (úřední jazyk v Etiopii) vyšla znova v roce 2012.

Po roce 1948 do Etiopie společně s profesorem Roučkem přišel také československý diplomat Ferdinand Veverka a plukovníci československé armády a letci RAF Vítězslav Rosík a Bohuš Tobyška, kteří zde pomáhali budovat civilní i vojenské letectvo. „Právě Vítězslav Rosík je pochovaný jen dva hroby od místa posledního odpočinku profesora Roučky. I tento hrob se letos podařilo z prostředků České republiky opravit,“ doplnil Preclík.

Profesor Rouček zemřel v prosinci 1952, údajně po napadení lvem během lovecké výpravy. Některé zdroje však uvádějí, že měl zemřít na srdeční problémy, jiné prameny jeho smrt dokonce datují až do roku 1967. O jeho osudech po roce 1948 totiž existuje jen velmi málo záznamů.

Masarykova univerzita | Masaryk university