online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Zakladatel NMR spektroskopie dostal čestný doktorát MU

osef Dadok se stal zakladatelem spektroskopie nukleární magnetické rezonance v Česku a prorazil i ve Spojených státech. Foto: Archiv J. Dadoka.

Spektroskopie slouží ke studiu struktury biologicky významných molekul. Takové znalosti jsou nezbytné například při navrhování nových léčiv.

Začínal jako elektrotechnický inženýr. Před lety měl doma jako jeden z prvních Brňanů televizi, ale svůj život zasvětil vývoji jiných přístrojů. Josef Dadok se stal zakladatelem spektroskopie nukleární magnetické rezonance v Česku a prorazil i ve Spojených státech. Právě tam se svého času podílel na vývoji nejdokonalejšího spektrometru na světě. Za svůj přínos vědě dnes obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity.

Jedno z nejvyšších ocenění, jaké univerzita uděluje, získal Dadok u příležitosti otevření Národního NMR centra v bohunickém kampusu, které ponese jeho jméno. Nové přístroje budou sloužit ke studiu struktury biologicky významných molekul a jejich komplexů, jejichž znalost je nezbytná například při navrhování nových léčiv.

„Gratuluji Masarykově univerzitě, Středoevropskému technologickému institutu a všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Vyžadovalo to jistě obrovské úsilí a vytrvalost a já považuji za velkou čest, že středisko ponese moje jméno,“ uvedl při převzetí doktorátu Dadok.

Otevření centra je pro profesora, který je dnes již na penzi, jednou z nemnoha příležitostí, jak se zase podívat do Brna. Trvale totiž žije v Pittsburgu, kam se dostal v 60. letech minulého století. Odjel tam v roce 1967, aby zkonstruoval nový typ spektrometru, a v létě roku 1968 za ním na návštěvu dorazila i rodina.

„Když jsme se z rádia dozvěděli o okupaci Československa, rozhodli jsme se, že náš návrat odložíme do doby, až okupační vojska odejdou,“ zavzpomínal Dadok, jehož rodina už ve Spojených státech zůstala a do Československa mohla přijet až v roce 1990.

Masarykova univerzita | Masaryk university