Píše se 95 let Masarykovy univerzity

Grafika: Petr Hrnčíř.
Masarykova univerzita | Masaryk university