online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Antimonopolní úřad potvrdil správnost postupu univerzity při nákupu přístrojů

Přístroj Magnetom Prisma od společnosti Siemens.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl stížnost společnosti Philips Česká republika s.r.o., která zpochybnila postup Masarykovy univerzity při výběru dodavatele vědeckých přístrojů. Unikátní zařízení pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy nukleární magnetickou rezonancí (NMR) univerzita pořizuje pro odborníky z Centra neurověd na výzkum mozku a lidské mysli Středoevropského technologického institutu Ceitec MU. Antimonopolní úřad potvrdil, že univerzita dodavatele přístrojů vybrala podle zákona.

Úřad konstatoval, že se univerzita při zadávání předmětné veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona nedopustila spáchání správního deliktu, a neshledal tak důvody k uložení zákazu plnění. Rozhodnutí ÚOHS doposud nenabylo právní moci. Účastníci řízení mají možnost v patnáctidenní lhůtě podat rozklad.

Dva přístroje, které univerzita koupila od společnosti Siemens s intenzitou magnetického pole tři Tesla, mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum v oblasti normálních funkcí lidského mozku. Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících rakovinou, epilepsií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z Ceitecu MU se budou zabývat také vývojem spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Masarykova univerzita nepořizovala přístroje pro klinické účely, pro které se používají v nemocnicích, ale pro účely vědecké, které se svými parametry od přístrojů používaných v klinických zařízeních liší. Potřebu specifického vybavení i unikátnost zařízení, které má být pořízeno, prověřily čtyři odborné posudky, z nichž tři byly vypracovány zahraničními experty. Postup výběru dodavatele byl podle pravidel příslušného operačního programu schválen řídícím orgánem, tedy ministerstvem školství, a odpovídal předpisům platným v době vyhlášení výběrového řízení.

Masarykova univerzita | Masaryk university