Archeologové vybudovali zákopy.cz

Novodobé i staré válečné konflikty po sobě zanechávají v krajině stopy stejně jako běžná lidská činnost. Jejich zkoumání se však archeologové systematičtěji nevěnovali a až poměrně nedávno se začala rozvíjet nová disciplína – archeologie bojišť.

Své nadšence má tento obor i mezi studenty a absolventy Masarykovy univerzity, kteří se pustili do průzkumu zachovalých bojišť a pozůstatků bojových operací z první světové války na severovýchodě Slovenska a založili nové webové stránky zakopy.cz.

„Web je pro určený pro odborníky i laiky, kteří mají zájem o válečnou historii. Chceme pro ně vytvořit platformu, kde najdou nejen informace o naší činnosti a zajímavosti o tomto oboru, ale bude to i místo pro výměnu informací a navazování spolupráce,“ uvedl správce webu archeolog Michal Hlavica. Stránky vznikly jako studentský projekt popularizace vědy v rámci výuky na ústavu archeologie a muzeologie filozofické fakulty.

Archeologie bojišť se věnuje například různým typům opevnění, zkoumání bitevních polí, zajateckých táborů, vraků letadel i hrobů padlých vojáků, a to od pravěkých období až po nedávnou historii. Lidé, kteří stojí za zakopy.cz, chtějí na základě pravidelných průzkumů zachovalých bojišť na severovýchodě Slovenska nakonec provést odborný terénní výzkum vybraného místa.

Studenti a absolventi archeologie, historie i geologie zapojení do projektu se ale zajímají i o další lokality a období. „Jednotliví členové se věnují pozůstatkům druhé světové války na jižní Moravě, válečným památkám na Českomoravské vrchovině, třicetileté válce, archeologii středověkého vojenství nebo průzkumům pomocí detektorů kovu,“ doplnil Jiří Zubalík, který se tématu archeologie bojišť věnuje v rámci svého doktorského studia.

Amatérské hledání artefaktů pomocí detektorů ale není mezi archeology oblíbené, protože často vede ke ztrátě historických informací. Web si proto klade za cíl i osvětu v této oblasti.

Masarykova univerzita | Masaryk university