Ceitec otevřel

Dvě budovy Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (Ceitec MU), se dnes slavnostně otevřely. Už během léta se do nových prostor začali stěhovat první vědci a vybavení. Stavba pavilonů, z nichž jeden má atypický oválný tvar, trvala necelé dva roky a v současnosti usiluje také o titul Stavba roku. Náklady včetně vybavení a přístrojů dosáhly zhruba jedné miliardy korun.

>> podívejte se na fotogalerii ze slavnostního otevření

Unikátnost Ceitecu spočívá v propojení výzkumu a vývoje v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. „Udělali jsme další významný krok směrem k vytyčenému cíli a věřím, že naše výsledky ocení i široká veřejnost. Dokončení budov té části Ceitecu, kde budou bádat vědci z oblasti věd o živé přírodě, poskytne zázemí k realizaci projektů vedoucích k podpoře a zajištění zdravějšího a produktivnějšího života celé naší společnosti. Získání a následné udržení dostatečného počtu nadějných vědců a studentů je v současnosti nezbytné i pro budování a podporu znalostní ekonomiky v celé České republice,“ řekl ředitel institutu Ceitec Markus Dettenhofer.

Laboratoře, moderní skleník, ale také kanceláře a přednáškové místnosti v pavilonech A35 a A26 zabírají téměř 7 000 metrů čtverečních. Slouží odborníkům pěti výzkumných programů, kterými jsou Strukturní biologie, Genomika a proteomika rostlinných systémů, Molekulární medicína, Výzkum mozku a lidské mysli a z části i Pokročilé nano- a mikrotechnologie.

>> přijďte na Den otevřených Ceitecu

Pro Masarykovu univerzitu má otevření pavilonů Ceitec MU mimořádný význam. „Nové prostory a sdílené laboratoře zajistí další rozvoj úspěšných vědeckých týmů a umožní mladým vědcům zapojit se již v době studia do špičkového výzkumu," uvedl rektor Mikuláš Bek. Stovky vědců i studentů už pracují na různorodých výzkumech. Od možností lepší diagnostiky a léčby rakoviny nebo nemocí mozku a nervové soustavy přes zkoumání životního cyklu virů až po zjišťování mechanismu přizpůsobování rostlin stresu.

„Jediná šance na úspěšnou budoucnost naší země jsou investice do vědy a výzkumu a inovací tak, aby se Česká republika znovu připojila k technologicky nejvyspělejším státům. Jsem přesvědčen, že realizace podobných projektů jako je dnes otevíraný Ceitec k tomu přispívají a věřím, že bude vzorem pro další obdobné projekty,“ řekl předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka při slavnostním otevírání.   

>> přečtěte si o výzkumu argentinské vědkyně Vanesy Beatriz Tognetti, která se věnuje stresu rostlin

Prosklený ovál, který vyrostl za fakultou sportovních studií v bohunickém kampusu, patří Ceitecu Masarykovy univerzity. Není však jediný. Hned vedle je nový pavilon A26 i s moderním skleníkem a růstovými komorami pro pěstování rostlin za přesně daných podmínek a například špičková laboratoř pro spektroskopii nukleární magnetické rezonance funguje téměř dva roky v pavilonu A4.

S otevřením nových prostor Ceitecu postupně přibývá i další unikátní vybavení. Jedním z nejdražších je kryo-elektronový mikroskop, který umožňuje studovat struktury a prostorové uspořádání bílkovin a nukleových kyselin téměř až na úroveň atomů. Pro přístroj museli stavaři vybudovat i speciální prostory, protože je velmi citlivý na vibrace. Nové vybavení získali i vědci z programu na výzkum mozku, kteří mohou využívat například výkonný elektroencefalograf, který se dá využít v kombinaci s magnetickou rezonancí.

Celkový rozpočet projektu Ceitec činí 5,246 miliardy korun, z toho 4,459 miliardy korun tvoří zdroje Evropské unie. Do projektu jsou zapojené další tři brněnské univerzity a dvě výzkumné instituce.

Masarykova univerzita | Masaryk university