online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Antimonopolní úřad finálně zamítl stížnost na postup univerzity

Přístroj Magnetom Prisma od společnosti Siemens.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v druhoinstančním řízení definitivně zamítl stížnost společnosti Philips Česká republika s.r.o., která zpochybňovala postup Masarykovy univerzity při výběru dodavatele vědeckých přístrojů. Univerzita tak pro odborníky z Centra neurověd na výzkum mozku a lidské mysli Středoevropského technologického institutu MU (Ceitec) může od firmy Siemens pořídit unikátní zařízení pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy nukleární magnetickou rezonancí (NMR). Firma Siemens by měla přístroje dodat do 18 týdnů.

Antimonopolní úřad potvrdil své rozhodnutí z dubna letošního roku, kdy konstatoval, že se univerzita při zadávání předmětné veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění nedopustila spáchání správního deliktu, a neshledal tak důvody k uložení zákazu plnění. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

„Pro vědu je to dobrá zpráva, protože vědci mohou začít pracovat. Z pohledu Masarykovy univerzity je škoda, že stížnosti společnosti Philips způsobily zdržení v nákupu přístrojů, takže je ohroženo zapojení například do mezinárodního výzkumu financovaného z norských fondů,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek.

Dva přístroje od společnosti Siemens s intenzitou magnetického pole tři Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum v oblasti normálních funkcí lidského mozku, například pro výzkum rizikového chování řidičů nebo mozkové činnosti spojené s prožitkem hudby. Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících rakovinou, epilepsií, schizofrenií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z Ceitec MU se budou zabývat také vývojem spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Masarykova univerzita nepořizovala přístroje pro klinické účely, pro které se používají v nemocnicích, ale pro účely vědecké, které se svými parametry od přístrojů používaných v klinických zařízeních liší. Potřebu specifického vybavení i unikátnost zařízení, které má být pořízeno, prověřily čtyři odborné posudky, z nichž tři byly vypracovány zahraničními experty. Postup výběru dodavatele byl podle pravidel příslušného operačního programu schválen řídícím orgánem, tedy ministerstvem školství, a odpovídal předpisům platným v době vyhlášení výběrového řízení.

Masarykova univerzita | Masaryk university