online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Univerzita uctí památku studentů a pedagogů zavražděných nacisty

Někdejší Sušilovy koleje (dnes Klácelovy) se staly dějištěm hromadného zatýkání studentů nacisty.

Památku obětí druhé světové války z řad studentů a pedagogů uctí ve středu 6. května Masarykova univerzita. Jejich osud připomene pietní shromáždění u kolejí Klácelova a pochod po čtyřech fakultách, které byly perzekucí zasaženy.

>> přidejte se k události na Facebooku

Pietní shromáždění se koná od 9:00 do 9:30 před studentskými kolejemi v ulici Klácelova - někdejší Sušilovy koleje. Právě odsud bylo 17. listopadu 1939 odvlečeno několik desítek studentů do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Budovu posléze obsadila německá kriminální policie.

Vzpomínková akce bude odpoledne pokračovat položením květin k památníkům na všech tehdejších fakultách Masarykovy univerzity. Pietní pochod po pamětních místech začne ve 12:30 na právnické fakultě v ulici Veveří, pokračovat se bude k přírodovědecké fakultě v ulici Kotlářské, poté k filozofické fakultě na Arna Nováka a nakonec k bývalé budově lékařské fakulty na Komenského náměstí.

Řada pedagogů skončila v koncentračním táboře Mauthausen, odkud už se nevrátili.

Rozsáhlé zatýkání v řadách pedagogů Masarykovy univerzity se odehrálo už v září 1939, další pak v listopadu po uzavření českých vysokých škol a nová vlna následovala po vyhlášení stanného práva s příchodem říšského protektora Reinharda Heydricha. Řada ze zatčených nejen z Masarykovy univerzity byla v únoru 1942 odeslána transportem do koncentračního tábora v Mauthausenu, odkud se většinou už nevrátili.

Popraveno nebo umučeno nacisty bylo patnáct z celkových 112 profesorů ze čtyř fakult, které před druhou světovou válkou tvořily Masarykovu univerzitu. Nejvíce zasažena byla přírodovědecká fakulta, která přišla o celou čtvrtinu svého sboru. Podle dostupných informací bylo celkem popraveno, umučeno, nebo zemřelo v bojích 71 studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity.

Budovu právnické fakulty zabralo Gestapo.

Škody utrpěla univerzita nejen v řadách akademiků, ale také na majetku. Většina jejích budov sloužila během války jiným účelům. Filozofická fakulta připadla správnímu úřadu oberlandrátu, budova přírodovědecké fakulty pak německé vysoké škole technické a na lékařskou fakultu na Úvoz se nastěhovali členové Hitlerjugend. Nejznámější je pak osud právnické fakulty, kde od roku 1940 sídlila Řídící úřadovna gestapa pro Moravu a Slezsko. Všechny tyto instituce do podoby budov nešetrně zasáhly. Další škody pak utrpěly při bombardování Brna spojeneckými vojsky.

Masarykova univerzita | Masaryk university