online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Česká konference rektorů vyzývá k neúčasti na jmenování profesorů

Ilustrační foto: Wikimédia/Rémi Diligent,

Prezident Miloš Zeman odmítá podepsat jmenování docentů Univerzity Karlovy Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera profesory. "Prezident republiky jmenovací dekrety výše zmíněných docentů nepodepsal, třebaže má ke jmenování dojít již 7. května 2015; navíc do této chvíle svůj krok nijak nezdůvodnil. Tuto skutečnost pokládám za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce Univerzity Karlovy," uvedl rektor Univerzity Karlovy ve svém prohlášení, které podpořil i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Na situaci už zareagovalo předsednictvo České konference rektorů (ČKR), které vyzývá k neúčastí členů české akademické obce na jmenovacím ceremoniálu.

Stanovisko České konference rektorů k postupu prezidenta republiky ve věci jmenování profesorů:
Vzhledem k nastalé situaci, kdy prezident republiky Miloš Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety třem profesorům českých veřejných vysokých škol, kteří úspěšně prošli zákonem předepsaným řízením na svých univerzitách, obrací se předsednictvo ČKR s výzvou k solidárnímu postoji k celé akademické obci České republiky. Navrhuje plénu ČKR, aby se slavnostního ceremoniálu, který se má konat ve čtvrtek v tradičních prostorách Karolina, nezúčastnili ani rektoři vysokých škol ani k převzetí dekretů pozvaní profesoři. 

Předsednictvo ČKR je přesvědčeno, že rektoři vysokých škol najdou vhodné a důstojné příležitosti, jak profesorům svých univerzit tyto dekrety v brzké době předat.

Neprodleně bude rovněž zahájeno jednání na půdě celé ČKR o dalším postoji a následných koordinovaných krocích v této politováníhodné záležitosti opakovaného a cíleného vměšování se do akademických svobod českých vysokých škol.

Masarykova univerzita | Masaryk university