Předsedou Mezinárodní vědecké rady Masarykovy univerzity se stal Josef Jiřičný

Do konce listopadu by mohla Masarykova univerzita získat první doporučení od nově vytvořené Mezinárodní vědecké rady MU. Tu tvoří čtyři uznávaní odborníci, z nichž tři se v uplynulých dnech sešli v Brně. Ze svého středu si zvolili také předsedu, kterým se stal profesor Josef Jiřičný z Curyšské univerzity.

Podle jeho slov je mezinárodní vědecká rada velmi důležitá, protože nikdo nemůže dobře hodnotit kvalitu vlastní práce a je klíčové získat názor lidí, kteří nejsou součástí dané instituce. „Analyzujeme způsoby vědecké práce a můžeme je srovnávat s jinými institucemi. Můžeme nezávisle hodnotit, jak si univerzita vede, jak se stará o rozvoj vědy, jak zlepšuje své standardy a také jak dbá o vzdělávání nové generace vědců,“ přiblížil činnost rady Jiřičný.

Nová rada se v Brně setkala se členy vedení univerzity i jednotlivých fakult. Získané informace nyní budou její členové zpracovávat a do konce listopadu připraví zprávu, která by měla obsahovat i první doporučení změn.

Prioritou budou podle Jiřičného taková opatření, která nezatíží rozpočty a nebudou kvůli nim nutné změny předpisů. „Myslím, že rychlého pokroku se dá dosáhnout v oblasti náboru studentů, doktorandů a v internacionalizaci fakult i celé univerzity,“ přiblížil Jiřičný oblasti, kterých se mohou doporučení rady týkat.

Kromě něj jsou členy nového orgánu profesor Peter Williamson z Cambridgeské univerzity, profesor Thomas A. Henzinger z rakouského Institutu pro vědu a technologie a profesorka Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity (LMU).

Masarykova univerzita | Masaryk university