Premiér Sobotka se na Muni seznámil s negativními dopady financování vysokých škol

Dlouhodobě klesající podíl peněz na vzdělávací činnost v rozpočtech univerzit je podle rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka jedním z hlavních dopadů stagnující výše státního rozpočtu v kapitole pro vysoké školství. O negativních důsledcích současného systému financování dnes diskutoval spolu s dalšími členy vedení školy s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a náměstkem ministra školství Robertem Plagou. Oba během dopoledne Masarykovu univerzitu navštívili.

Peníze na vzdělávací činnost tvoří v celkových výnosech Masarykovy univerzity jen o něco málo více než třetinu, před 15 lety to přitom byla více než polovina. Výuka se tak stává pro většinu akademiků nejméně atraktivní činností v jejich akademické kariéře. „Akademici píší projekty, věnují se výzkumu a dalším činnostem, samotným učením se už totiž živit téměř nedá, což má ale negativní dopad na kvalitu výuky,“ zdůraznil rektor Bek.

Podle Beka je nyní potřeba dorovnat deficit, který vznikl v posledních letech stagnací výše rozpočtů pro veřejné vysoké školy, a to jednorázovým navýšením rozpočtu o nejméně 15 procent. V následujícím období by pak pro zajištění rozvoje univerzit měly mít školy garantováno navýšení zdrojů o míru inflace zvýšenou alespoň o jedno procento ročně.

Další kolo vyjednávání vysokých škol s vládou o rozpočtu na příští rok by se mělo odehrát začátkem září. Ministr financí Ivan Pilný už přislíbil rozpočet pro univerzity navýšit o 700 milionů korun oproti letošnímu roku, školy ale požadují nárůst o 4,5 miliardy korun. Peníze se mají využít zejména na navýšení mezd akademiků a stipendií pro doktorandy a na podporu studijních oborů, o jejichž absolventy je největší zájem.

Bohunický kampus jako unikátní projekt
Premiér Sobotka na své návštěvě Masarykovy univerzity pochválil školu za způsob financování výstavby Univerzitního kampusu Bohunice, na kterou si český stát půjčil u Evropské investiční banky a Masarykova univerzita se nyní spolupodílí na splácení tohoto úvěrů ve výši téměř 40 procent.

„Aktuálně nemá Česká republika žádný další projekt, který by využíval pobídky Evropské investiční banky, a přitom by bylo vhodné tento model financování zopakovat,“ řekl Sobotka.

Univerzitní kampus Bohunice Masarykova univerzita slavnostně otevřela v září 2010 po osm let trvajícím programu rozvoje materiálně technické základny. Areál pro výuku a výzkum, který stál pět miliard korun, dosud představuje jednu z největších investic do vysokého školství ve střední Evropě.

Areál slouží především třem fakultám Masarykovy univerzity: lékařské, přírodovědecké a sportovních studií a dále se rozvíjí. V roce 2014 se například rozšířil o pavilony vědeckého institutu Ceitec, v příštích letech se rozroste o prostor pro cvičnou nemocnici budovanou v rámci projektu SIMU+.

Masarykova univerzita | Masaryk university