Vysoké školy chystají protestní Týden pro vzdělanost

Protestní akce pod společným názvem Týden pro vzdělanost se odehrají ve dnech 2. až 6. října na mnoha českých veřejných vysokých školách. Na této formě vyjádření nesouhlasu s postupem české vlády při financování veřejných vysokých škol se ve středu 6. září shodli rektoři na mimořádném zasedání České konference rektorů (ČKR) v Praze.

„Protestujeme proti alarmující skutečnosti, že výdaje na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají a výdaje ministerstva školství na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol jsou v současné době nižší než v letech 2006 – 2011,“ uvádí se ve společném prohlášení z dnešního zasedání.

Týden pro vzdělanost odstartuje na slavnostním zahájení akademického roku, které se koná ve dnech 2. až 3. října na Technické univerzitě v Liberci. Ve středu 4. října se pak protestní akce přesunou do Prahy a dalších měst, která jsou sídlem vysokých škol.

„O konkrétní podobě akcí v Brně budeme nyní jednat s vedeními fakult a akademickými senáty,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Nevyloučil ani případnou dohodu s dopravci o vypravení mimořádného spoje, který by dopravil akademiky z Brna na protestní akci v Praze.

V případě, že se vládě nepodaří najít prostředky na požadované navýšení rozpočtů veřejných vysokých škol o 4,5 miliardy, budou muset vysoké školy podle Beka přistoupit k úsporným opatřením.

„Pokud nás stát nebude adekvátně finančně podporovat, budeme muset omezit počty přijímaných studentů, protože si nemůže dovolit vypouštět ze škol nekvalitní absolventy a výše financí na vzdělávání s kvalitou výuky nepochybně souvisí,“ zdůraznil Bek.

Vysoké školy požadují nárůst o 4,5 miliardy korun, a to na růst mezd akademiků, stipendií pro doktorandy a na podporu studijních oborů, o jejichž absolventy je největší zájem.

Masarykova univerzita | Masaryk university