online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Blíží se volby do akademického senátu. Kandidáti se mohou hlásit

Foto: CanStockPhoto

Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2018 až 2020 se už podruhé v historii odehrají v jednotném termínu ve všech volebních obvodech Masarykovy univerzity. Konají se 20. až 24. listopadu a hlasovat se bude tradičně v Informačním systému MU. V tuto chvíli je možné ještě do 31. října odevzdávat kandidatury u obvodních komisí.

Volby se odehrají v 19 obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou voleni tři členové senátu, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva senátoři. Tři studentští senátoři se tentokrát budou volit na ekonomicko-správní a filozofické fakultě – volební a mandátová komise výběr těchto fakult určila losem. Další tři zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť.

„Volby do univerzitního akademického senátu jsou mimořádnou příležitostí, jak ovlivnit směřování Masarykovy univerzity do budoucnosti. Věřím, že se jich členové akademické obce, ať už studenti nebo zaměstnanci, zúčastní. Jistě jako voliči, kteří budou pečlivě zvažovat, kterému z kandidátů dají důvěru, aby reprezentoval jejich zájmy v dalších třech letech, nebo přímo jako kandidáti, kteří se budou ucházet o důvěru svých kolegů,“ uvedl Stanislav Balík, současný předseda Akademického senátu MU.

Senát veřejné vysoké školy se zákona rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity. Mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy školy i jejích součástí, schvaluje rozpočet nebo výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Dává také rektorovi souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady.

Mezi zásadní pravomoci patří i to, že hlasuje o návrhu na jmenování rektora. To bude aktuální v roce 2019, kdy skončí druhé funkční současného rektora Mikuláše Beka a bude potřeba zvolit jeho nástupce. Právě o tom, kdo se jím stane, budou rozhodovat senátoři vzešlí z těchto voleb.

Masarykova univerzita | Masaryk university