Novým děkanem Přírodovědecké fakulty MU bude Tomáš Kašparovský

Kandidáta na děkana dnes zvolil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU). Stal se jím Tomáš Kašparovský z ústavu biochemie, který získal 20 hlasů z 27 odevzdaných. Porazil tak druhého kandidáta Luďka Bláhu z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Do funkce děkana musí Kašparovského ještě jmenovat rektor MU Mikuláš Bek. Fakultu pak povede od února 2018 po další čtyři roky. Na pozici vystřídá Jaromíra Leichmanna, který stál v čele fakulty dvě funkční období.

Ve vedení fakulty chce klást Tomáš Kašparovský důraz mimo jiné na nově připravované akreditace studijních oborů. Na novém definování oborů a jejich náplni nyní fakulta intenzivně pracuje tak, aby je mohla na jaře předložit do schvalovacího procesu. I kvůli tomu dnes akademický senát fakulty schválil jeho jmenování do nově zřízené funkce proděkana pro kvalitu. „Rád bych rozšířil nabídku studia o profesně orientované obory, které by měly přitáhnout studenty s jasnou vizí o své profesní kariéře,“ uvedl Kašparovský.

Mezi jeho další cíle ve vedení fakulty patří snaha o zvyšování kvality vzdělávání, a to mimo jiné snižováním počtu magisterských studentů. Soustředit se chce na internacionalizaci fakulty, a to jak prostřednictvím větší nabídky anglických studijních programů, tak náborem zahraničních vědců i učitelů. Zvyšovat chce také jazykovou vybavenost studentů.

Masarykova univerzita | Masaryk university