online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Jak dopadly volby do univerzitního senátu

Foto: Archiv Muni

Výsledky voleb do Akademického senátu MU vyhlásila v pondělí 4. prosince volební a mandátová komise. Z celkových padesáti senátorů bylo ve svých pozicích potvrzeno 11 stávajících senátorů v komoře akademických pracovníků a sedm současných studentských senátorů. Zbytek míst obsadí nováčci. Nový senát poprvé zasedne 15. ledna 2018.

Volby se uskutečnily na konci listopadu ve všech 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž byli voleni tři členové senátu, a v obvodu studentů fakulty, kde byli voleni dva senátoři (na ekonomicko-správní a filozofické fakulty na základě losu tři). Další tři zástupce volil obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. 

O obsazení padesáti senátorských křesel stála téměř stovka kandidátů. O třicet míst připadajících na akademické pracovníky se ucházelo 53 kandidátů, o dvacet míst pro studenty 44 kandidátů.

Největší zájem byl na fakultě sportovních studií (15 kandidátů) a na přírodovědecké fakultě (14), naopak nejmenší na filozofické fakultě (5). Na posledně zmíněné fakultě se navíc o tři senátorská křesla v zaměstnanecké komoře ucházeli jen dva kandidáti, budou se tedy v dohledné době muset konat doplňovací volby.

Senát veřejné vysoké školy se zákona rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity. Mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy školy i jejích součástí, schvaluje rozpočet nebo výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Dává také rektorovi souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady. Mezi zásadní pravomoci patří i to, že hlasuje o návrhu na jmenování rektora. 

Seznam zvolených senátorů

(řazení podle počtu získaných hlasů: od nejvíce po nejméně)

 

Právnická fakulta - Komora akademických pracovníků 

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. 
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Právnická fakulta - Studentská komora 
Lukáš Buchta 
Oldřich Florian 

Lékařská fakulta - Komora akademických pracovníků 
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. 
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. 

Lékařská fakulta - Studentská komora 
Albert Štěrba 
Natália Antalová 

Přírodovědecká fakulta - Komora akademických pracovníků 
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. 
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. 

Přírodovědecká fakulta - Studentská komora 
Mgr. Michaela Tvrdoňová 
Bc. Ondřej Vymazal

Filozofická fakulta - Komora akademických pracovníků 
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres 
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Filozofická fakulta - Studentská komora 
Mgr. et Mgr. Tomáš Varga
Mgr. Matej Patrik Žitňanský 
Mgr. et Mgr. Jan Werner 

Pedagogická fakulta - Komora akademických pracovníků 
Mgr. Petr Najvar, Ph.D. 
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. 
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. 

Pedagogická fakulta - Studentská komora 
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková 
Karel Doleček 

Ekonomicko-správní fakulta - Komora akademických pracovníků 
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 
Mgr. Maria Králová, Ph.D. 

Ekonomicko-správní fakulta - Studentská komora 
Ing. Martin Murín 
Alexandra Bečková 
Ing. Ondřej Špetík

Fakulta informatiky - Komora akademických pracovníků 
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. 
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. 
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. 

Fakulta informatiky - Studentská komora 
Mgr. Vladimír Štill
Bc. Jakub Peschel 

Fakulta sociálních studií - Komora akademických pracovníků 
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. 
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. 

Fakulta sociálních studií - Studentská komora 
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš 
Jiří Němec 

Fakulta sportovních studií - Komora akademických pracovníků 
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. 
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. 
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. 

Fakulta sportovních studií - Studentská komora 
Mgr. Tereza Králová 
Bc. Michal Vlček 

Vysokoškolské ústavy 
Mgr. Kamila Novotná 
Mgr. Karel Kubíček, PhD. 
PhDr. Renata Prucklová

Masarykova univerzita | Masaryk university