Události

Michael Seng převzal Zlatou medaili Masarykovy univerzity

Na doporučení Vědecké rady Právnické fakulty MU byl 17. března Zlatou medailí MU vyznamenán americký profesor Michael P. Seng. Druhé nejvyšší vyznamenání univerzity obdržel z rukou rektora Petra Fialy u příležitosti svého přednáškového pobytu na MU.

V Brně začíná teologické studium na akademické půdě

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci otevře od září kombinované studium oboru křesťanská výchova nově také v Brně. O zřízení vysokoškolského studia teologických disciplín v jihomoravské metropoli dlouhodobě usiloval brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Ve městě se širokou nabídkou vysokých škol tato možnost totiž dosud chyběla.

Cyklus přednášek zahájilo téma ptačí chřipky

Cyklus kombinovaných přednášek o aktuálních společenských a odborných problémech, organizovaný studijním odborem rektorátu MU, zahájil 8. března v aule PrF svou přednáškou Zdeněk Pospíšil, profesor infekčních chorob a epizootologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Téma bylo navýsost aktuální – vztah mezi chřipkou zvířat a lidí a nebezpečí vzniku pandemie.

Počet přihlášek na Masarykovu univerzitu opět vzrostl

Masarykova univerzita potvrdila i v letošním roce pozici vysoké školy, která se těší velkému zájmu uchazečů. Ke konci března evidoval studijní odbor rektorátu MU 54 393 přihlášek do bakalářských a magisterských programů pro akademický rok 2006/2007.

Ministři Sobotka a Buzková navštívili FSS

Slavnostní otevření nové budovy Fakulty sociálních studií na Joštově ulici, které se uskutečnilo na začátku akademického roku 19. září, proběhlo bez účasti ministrů české vlády. Dva z nich si budovu přijeli prohlédnout po více než půl roce plného provozu, 23. března.

Poláčková: Věk by neměl omezovat podporu studia

Studentka práva a politologie na MU, Klára Poláčková, byla zvolena novou předsedkyní Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ). Jako první žena v čele instituce vystřídala Jiřího Nantla a stala se tak druhým předsedou z MU v řadě.

Univerzita bude spolupracovat se středními školami

V současnosti se na vysoké školy v Česku hlásí populačně slabší ročníky. I proto se Masarykova univerzita začíná stále více soustředit na hledání nových způsobů oslovování potenciálních zájemců o studium. To je také jedním z cílů nového programu spolupráce se středními školami nazvaného Partnerství ve vzdělávání, který byl finančně podpořen v rámci rozvojových programů MŠMT a oficiálně představen v pondělí 3. dubna v divadle Reduta.

Kvalita turnaje rok od roku roste

Podle poroty akademického mistrovství v debatování nejlépe zvládli svou úlohu ve finále Irena Zatloukalová a Martin Poliačik z týmu Extempoir. Irena byla navíc vyhlášena čtvrtou nejlepší řečnicí na turnaji.

Na počátku bylo slovo, nikoliv pluh!

Fakulta sociálních studií MU se stala od 17. do 19. března hostitelem šestého ročníku Clifford Chance Akademického mistrovství České a Slovenské republiky v debatování. Do Brna se tak sjelo čtyřiadvacet dvoučlenných týmů, aby se mezi sebou vzájemně utkaly v debatování na nejrůznější témata. Čtyři nejlepší se pak potkaly ve finále, které se uskutečnilo v neděli 19. března.

Studenti uvolní koleje sportovcům

V souvislosti s pořádáním Českých akademických her (1.–5. května) se MU zavázala, že poskytne ubytování pro zhruba dva tisíce sportovců, kteří se v různých dnech her zúčastní. Kvůli zajištění ubytovací kapacity by tak na konci posledního dubnového týdne na dobu více než sedmi dnů měli studenti ubytovaní v bloku A2 na kolejích Vinařská uvolnit necelých čtyři sta lůžek. Tento požadavek ze strany vedení Správy kolejí a menz zprvu vyvolal mezi studenty řadu negativních reakcí.

Akademický senát schválil nový studijní a zkušební řád

Návrh nového Studijního a zkušebního řádu schválil 20. března Akademický senát MU. Dokument prošel dlouhým připomínkovým řízením, v němž bylo v poslední fázi přijato několik desítek pozměňovacích návrhů Studentské komory. Pro konečné znění hlasovalo třicet tři přítomných senátorů a jen tři se zdrželi. Proti nebyl nikdo.

V Bohunicích začala další etapa výstavby kampusu

Za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, ministra financí Bohuslava Sobotky a vedení Masarykovy univerzity byla v pondělí 3. dubna slavnostně zahájena výstavba Modré etapy Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích. Během této etapy bude postavena první část Akademického výzkumného a výukového areálu (AVVA).