Události

Vyhodnocení konference EUA z pohledu účastníků

Sekretariát EUA připravil těsně před zakončením konference anketu pro její účastníky. Z výsledků, které nám poskytla EUA, vyplývá celková spokojenost a vysoké hodnocení organizačního zajištění konference.

Vědci se prezentovali Brňanům na Týdnu vědy a techniky

Představit široké veřejnosti práci vědců se již potřetí rozhodla Akademie věd České republiky spolu s dalšími vysokými školami a vědeckými pracovišti, letos poprvé včetně Masarykovy univerzity. V týdnu od 6. do 10. listopadu tak mohli brněnští zájemci poslouchat vědecké přednášky, sledovat experimenty či navštěvovat otevřená výzkumná pracoviště v Brně.

Fyzikální kouzlení v brněnském planetáriu

Proletět se horkovzdušným balonem. Nebo dokonce raketou. Donutit vodu téct vzhůru. Pro docenta Tomáše Tyce z Přírodovědecké fakulty MU žádný problém. V pondělí 6. listopadu to dokázal dvěma stovkám diváků, kteří se na jeho fyzikální čarování přišli podívat do brněnského planetária v rámci Týdne vědy a techniky.

Možnosti nanotechnologií

Svou přednášku o nanotechnologiích přednesl v rámci Týdne vědy a techniky prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., vedoucí Ústavu fyziky kondenzovaných látek na PřF MU.

Jak být v pohodě?

Co vlastně přispívá našemu pocitu štěstí a spokojenosti? Jakými složkami je osobní pohoda tvořena? Co děláme pro to...

Program ICRC Brno byl slavnostně odstartován

Projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), který schválila vláda ČR v březnu tohoto roku, byl 24. října 2006 slavnostně zahájen v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Sport a kvalita života

Ve dnech 9. a 10. listopadu se na brněnském výstavišti uskutečnil 4. ročník konference Sport a kvalita života 2006, kterou pořádala Fakulta sportovních studií. Konference se uskutečnila v rámci Týdne vědy a techniky a byla součástí sportovního veletrhu Sport Life. Odborná témata z oblasti kinantropologie byla rozdělena do sekcí, ve kterých probíhalo jednání o vlivu sportu a pohybových aktivit na kvalitu života člověka.

Nový projekt pro studenty, kteří chtějí začít podnikat

Z výsledků studií o uplatnění absolventů MU prováděných pravidelně Poradenským centrem MU vyplývá, že soukromému podnikání se věnuje několik málo procent absolventů MU. Šetření mezi absolventy v tomto roce ukázalo, že pouhá tři procenta z nich podnikají nebo mají v plánu soukromě podnikat. Právě snaha o změnu tohoto stavu vedla ke vzniku projektu EkoInkubátor – Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů. Projekt finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

V Brně se debatovalo o budoucnosti univerzit

Třídenní jednání téměř tří set delegátů Evropské asociace univerzit (EUA) se uskutečnilo koncem října v prostorách brněnské Nové radnice a Masarykovy univerzity. O pořadatelství konference, jejímž hlavním tématem byl podíl univerzit na regionálním rozvoji, se společně dělilo šest brněnských vysokých škol ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem. Konference EUA se konají zpravidla dvakrát ročně, letos se tak poprvé stalo na území České republiky.

Informační systém odhalí podvodníky

Masarykova univerzita spustila v rámci Informačního systému MU unikátní elektronickou službu na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích. „Na MU jsme s využíváním informačních technologií v celé šíři univerzity velmi úspěšní, proto se téma odhalování plagiátů pomocí IS MU nabízelo jako přirozená reakce na stesky učitelů v boji proti opisování,“ popisuje Jitka Brandejsová z Centra výpočetní techniky na Fakultě informatiky MU.

Vzdělávání seniorů na Masarykově univerzitě

V pátek 6. října 2006 byl slavnostně zahájen další akademický rok na Univerzitě třetího věku (U3V). Úvodní přednášku na téma Historie a rozvoj Masarykovy univerzity přednesl na Fakultě informatiky prof. Jan Slovák.

ESF oslavila 15 let od svého vzniku

Výročí oslavila ESF ve dnech 13. 9.–14. 9. 2006 dvoudenní mezinárodní ekonomickou konferencí s názvem „Česká ekonomika v procesu globalizace“. Záštitu nad konferencí převzali Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, a PhDr. Richard Svoboda, primátor Statutárního města Brna. Na konferenci přijelo celkem 280 účastníků nejen z České republiky, ale také z Maďarska, Rakouska, Německa, Polska a Slovenska.