Události

Vědci z MU odjeli na českou polární stanici

antarktida_anotace.jpg
Geologové, biologové, geografové a dva technici tvoří patnáctičlenný tým české polární expedice, která na konci prosince odletěla do Antarktidy. Expedice pod vedením profesora PřF MU Pavla Proška bude u polárního kruhu asi dva měsíce zkoumat vývoj odledněného území a jeho klima a bude se věnovat též problémům globálního oteplování.

Skončila pilotní fáze Partnerství ve vzdělávání

anotace_Konference_reditelu.jpg
Závěrečnou akcí pilotní fáze projektu Partnerství ve vzdělávání se stala výroční konference ředitelů partnerských středních škol a vedení Masarykovy univerzity, která se uskutečnila 11. prosince. Pozvání přijala asi polovina z třiceti partnerských škol.

Univerzitní kampus začíná být realitou

ilbit_2_anotace.jpg
Stav výstavby kampusu Masarykovy univerzity na konci roku 2006 lze vyjádřit větou, kterou jsem nedávno použil při jedné příležitosti před novináři: „Stavba kampusu je právě v polovině.“ Pro všechny, kteří sledovali různé komplikace, jež tento unikátní projekt provázely, je to jistě výborná zpráva. A snad ji mohu ještě vylepšit, když dodám, že jsme „v polovině“ stavebních prací (srpen 2004–září 2008). Pokud jde o všechno ostatní, co příprava a realizace takového projektu zahrnuje, pak jsme již mnohem dál a není přehnané tvrdit, že se blížíme k cíli. Současnou situaci kampusu možná více než opakování různých čísel a údajů, které jsou ostatně veřejně přístupné (např. na webových stránkách MU), přiblíží připomenutí několika důležitých skutečností.

Pedagogická fakulta završila oslavy 60. výročí

pdfanotace.jpg
Oslavy šedesátého výročí vzniku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity završilo 20. listopadu 2006 slavnostní shromáždění v aule Právnické fakulty. Děkan Pedagogické fakulty Vladislav Mužík na něm předal jedenačtyřicet ocenění zaměstnancům a studentům.

MU a VUT podepsaly smlouvu o zřízení společné firmy

cetiwebanotace.jpg
Smlouvu o zřízení společné firmy Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně podepsali na MU 7. listopadu rektoři obou univerzit Petr Fiala a Karel Rais. Jde o první soukromou společnost zřízenou na MU s majetkovou účastí univerzity. Nová společnost CEITEC, s. r. o. bude mít za úkol zajistit kompletní koordinaci přípravy projektu Středoevropského technologického institutu.

Mezinárodní konference o rozvrhování v Brně

Rozvrhovani_foto_anotace.jpg
Šestý ročník mezinárodní konference Practice and Theory of Automated Timetabling (PATAT 2006) uspořádala Fakulta informatiky MU. Letošního ročníku konference se zúčastnila bezmála stovka delegátů ze 23 zemí světa. Téměř 70 článků, krátkých příspěvků i systémových demonstrací se zabývalo problémy rozvrhování výuky, zaměstnanců, sportovních událostí nebo rozvrhování v dopravě.

Sociální pedagogové pomáhají v Angole

angola_anotace.jpg

Projekt katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě, jehož cílem je rozvíjet pedagogickou činnost zaměřenou na volnočasové aktivity v Angole v jihozápadní Africe, má za sebou první etapu.

Centrum osobnostního rozvoje - nová studijní šance

Image
Osobnostní kompetence bývá v současnosti považována za jeden ze základních předpokladů efektivního působení odborníka v oblasti tzv. pomáhajících profesí. Signály z praxe i ohlasy studentů samých však čím dál častěji naznačují, že právě zde má pregraduální příprava na profesi své rezervy.

Univerzity jako motory regionálního rozvoje

Image
Profesor Georg Winckler, od roku 1999 rektor vídeňské univerzity, byl zvolen prezidentem Evropské asociace univerzit (EUA) v roce 2005. V letech 2000–05 byl prezidentem rakouské konference rektorů a viceprezidentem Evropské asociace univerzit (2001–05). Univerzita ve Vídni, na níž profesor Winckler působí, je partnerskou univerzitou MU.

Vyhodnocení konference EUA z pohledu účastníků

Image
Sekretariát EUA připravil těsně před zakončením konference anketu pro její účastníky. Z výsledků, které nám poskytla EUA, vyplývá celková spokojenost a vysoké hodnocení organizačního zajištění konference.