Události

Masarykova univerzita má nové internetové stránky

webshot_resize_resize.jpg
Oficiální webové stránky Masarykovy univerzity www.muni.cz vstupují do svého desátého akademického roku se zcela novým designem, rozšířeným obsahem a přepracovaným systémem navigace. Jedním z důvodů obměny byla integrace s novým jednotným vizuálním stylem univerzity. Vedení univerzity doufá, že nový vizuální styl postupně přijmou i jednotlivé fakulty a další součásti MU.

Zbrusu nový rytíř slavil pasování

AnotaceKonecny
U příležitosti dekorování titulem Rytíř brazilské kartografie (viz rozhovor Pomoc rozvojovým zemím je nutná) uspořádal doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformaiky na PřF a prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA), začátkem července v atriu Fakulty sociálních studií malé posezení s přáteli, nejbližšími spolupracovníky, svými učiteli i žáky a představiteli MU a své domovské Přírodovědecké fakulty.

Virtuální stříhání pásky první české polární stanice

AnotaceProsek
Neformální setkání zástupců Masarykovy univerzity s polárníky se uskutečnilo 8. června v Univerzitním klubu MU u příležitosti dostavby polární stanice na antarktickém ostrově James Ross. Projekt výstavby vznikl na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty MU v roce 1998, kořeny této myšlenky ale sahají hluboko do devadesátých let minulého století. Vůbec první česká polární stanice, jež byla dokončena při druhé expedici letos v březnu, je však výsledkem dlouholeté spolupráce MU s celou řadou institucí. Symbolického křtu stanice a oficiálního poděkování MU všem, kteří se na výstavbě podíleli, se proto zúčastnili zástupci patnácti různých institucí, ať už o šlo vědecké pracovníky, zástupce soukromých firem či dalších akademických pracovišť.

Rakouský profesor získal čestný doktorát MU

anotace_cestny_doktorat.JPG
Ve středu 24. května udělila Masarykova univerzita čestný doktorát rakouskému historikovi Thomasi Winkelbauerovi. Ten se specializuje na dějiny habsburské monarchie v období raného novověku, tedy v 16. a 17. století. Na propůjčení titulu Doctor Honoris Causa se jednomyslně shodla Vědecká rada MU.

Pomoc rozvojovým zemím je nutná

anotace_Konecny_rytirem.jpg
V uplynulých dnech získal vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformatiky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty MU a prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. významné ocenění od Brazilské kartografické asociace. I při velmi nabitém programu poskytl muni.cz rozhovor o vztazích Masarykovy univerzity a Brazílie a o svém ocenění.

Laureáti Ceny rektora

dies_academicus1_resize.jpg
Během shromáždění akademické obce v aule Právnické fakulty MU udělil rektor MU Petr Fiala Ceny rektora. Stalo se tak v rámci desátého ročníku Dies academicus.

Cena rektora je pro oceněné satisfakcí i překvapením

anotace_DA.JPG
Na letošním slavnostním shormáždění akademické obce u příležitosti desátého ročníku Dies academicus bylo rozdáno ve čtyřech kategoriích třináct Cen rektora. Pro cenu si přišly tři pracovní kolektivy a deset jednotlivců. Vždy jednoho oceněného z každé kategorie jsme požádali o kratičký rozhovor.

Projev rektora Petra Fialy na Dies academicus 2006

anotace_projev.jpg
Jeden z nejvlivnějších současných britských filozofů John Keane se nedávno ve svém kritickém eseji věnovaném současné situaci univerzit zmiňuje také o proměněném postavení rektora. Rektor je nyní podle Keana nejen vůdčí osobnost univerzity, vzdělavatel a uživatel moci, ale také „hnací síla“, držitel úřadu, správce, dědic tradice, hledač konsensu, přesvědčovatel, usměrňovač iniciativ a především zprostředkovatel. Kromě toho je také „pověřenec vlády, vedoucí podnikatelského managementu, prodavač, politik, občan, mediální hvězda, imagemaker, humanista, realista, expert na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, psycholog, advokát, lokální patriot, cestující kosmopolita a ironik“. Jistě nedokáži dostát všem těmto diverzifikovaným požadavkům na funkci rektora, nicméně v následující úvaze se pokusím naplnit alespoň některé z nich a být přinejmenším něčím mezi humanistou a realistou; pozici ironika pro tuto chvíli ponechám stranou.

Velvyslanec USA diskutoval na FI

anotace_ambasadorUSA.JPG
Americký velvyslanec v České republice William J. Cabaniss navštívil ve středu 10. května Fakultu informatiky Masarykovy univerzity. Tématem jeho návštěvy se stala spolupráce mezi akademickou a komerční sférou, zejména pak kooperace odborníků MU s americkou firmou Silicon Graphics (SGI), která se svými technologiemi podílí například na provozu Informačního systému oceněného v roce 2005 mezinárodní cenou organizace EUNIS.

Univerzita oslavila jubilejní Dies academicus

anotace_dies_academicus.JPG
Oslavy desátého ročníku Dies academicus doprovázela celá řada akcí, z nichž většina se uskutečnila ve středu 10. května, kdy se také konal tradiční vrchol oslav – shromáždění akademické obce v aule MU na Právnické fakultě. Na něm byly stejně jako v minulých letech slavnostně předávány Ceny rektora.

ESF v září oslaví 15 let od svého vzniku

anotace_ESFbudova.jpg
Přesně patnáct let od započetí výuky pro prvních sto deset posluchačů na Ekonomicko-správní fakultě MU uplyne v sobotu 30. září 2006 v 10:00 hodin. Historii jejího vzniku a dosavadní existence lze představit jako příběh s napínavým začátkem, ale šťastným koncem.

FI se podílí na tvorbě programového systému pro celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je zákaznicky orientovanou službou vysoké školy a bývá obvykle sestaveno na míru požadavkům klientů a jejich časových možností. Soudobé možnosti elektronické podpory výuky dovolují absolvovat vzdělávání i těm skupinám účastníků, pro které by prezenční výuka byla z důvodu časového vytížení či geografické vzdálenosti nedostupná (manažeři, ženy na mateřské dovolené, jedinci se specifickými potřebami). Rozšiřovat možnosti elektronické podpory výuky, a to cíleně pro celoživotní vzdělávání, si také klade za cíl evropský projekt Versatile Vocational and Educational Training Vehicle (V3), na kterém spolupracují také odborníci z Fakulty informatiky MU.