Události

Profesor Gruska zvolen mezi elitní evropské vědce

upravena_gruska1_resize_resize.jpg
Novým členem prestižní Academia Europaea (AE) byl v dubnu zvolen prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. AE sdružuje nejvýznamnější evropské vědce humanitních oborů, literatury a přírodních věd. Mezi jejími členy je třicet osm držitelů Nobelovy ceny, z nichž mnozí se stali členy dříve, než cenu obdrželi. Profesor Gruska, který působí na Fakultě informatiky a je mezinárodně uznávaným odborníkem v oborech kryptografie a kvantové počítání, je teprve druhým pracovníkem Masarykovy univerzity, kterému se této významné pocty dostalo.

Latináři se sešli v Letní škole klasických studií

XIV. ročník Letní školy klasických studií hostila v prvních červencových dnech Filozofická fakulta MU. Setkání českých a slovenských latinářů (a nejen jich) organizuje každoročně Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR a Asociace učitelů klasických jazyků, které si letos přizvaly ke spolupráci Ústav klasických studií FF MU. Podtitul letošního setkání zněl Klášterní vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu.

Studentka si odnesla první cenu z prestižní konference

upravena_Chaloupkova_chemicka_resize_resize.jpg
Radka Chaloupková, doktorandka fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě MU, získala hlavní cenu na VI. mezioborové konferenci mladých chemiků, biochemiků a biologů, kterou ve dnech 14. až 17. června pořádala firma Sigma-Aldrich, největší světový dodavatel chemikálií pro výzkumné účely. Soutěže se zúčastnilo šedesát pět soutěžících z České republiky.

Vedení MU se rozšířilo o dva nové prorektory

upravena_prorektorka_Cerna_resize_resize.jpg

Začátkem července rozšířil rektor MU Petr Fiala tým vedení univerzity o dva nové prorektory. Do funkce prorektorky pro informační technologie byla jmenována Ivana Černá (FI), do funkce prorektora pro rozvoj Ivan Rektor (LF). Vytvoření nových funkčních míst vychází z potřeby koordinovat rychle se rozvíjející specifické oblasti činnosti univerzity.

Masarykova univerzita má nové internetové stránky

webshot_resize_resize.jpg
Oficiální webové stránky Masarykovy univerzity www.muni.cz vstupují do svého desátého akademického roku se zcela novým designem, rozšířeným obsahem a přepracovaným systémem navigace. Jedním z důvodů obměny byla integrace s novým jednotným vizuálním stylem univerzity. Vedení univerzity doufá, že nový vizuální styl postupně přijmou i jednotlivé fakulty a další součásti MU.

Zbrusu nový rytíř slavil pasování

AnotaceKonecny
U příležitosti dekorování titulem Rytíř brazilské kartografie (viz rozhovor Pomoc rozvojovým zemím je nutná) uspořádal doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformaiky na PřF a prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA), začátkem července v atriu Fakulty sociálních studií malé posezení s přáteli, nejbližšími spolupracovníky, svými učiteli i žáky a představiteli MU a své domovské Přírodovědecké fakulty.

Virtuální stříhání pásky první české polární stanice

AnotaceProsek
Neformální setkání zástupců Masarykovy univerzity s polárníky se uskutečnilo 8. června v Univerzitním klubu MU u příležitosti dostavby polární stanice na antarktickém ostrově James Ross. Projekt výstavby vznikl na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty MU v roce 1998, kořeny této myšlenky ale sahají hluboko do devadesátých let minulého století. Vůbec první česká polární stanice, jež byla dokončena při druhé expedici letos v březnu, je však výsledkem dlouholeté spolupráce MU s celou řadou institucí. Symbolického křtu stanice a oficiálního poděkování MU všem, kteří se na výstavbě podíleli, se proto zúčastnili zástupci patnácti různých institucí, ať už o šlo vědecké pracovníky, zástupce soukromých firem či dalších akademických pracovišť.

Rakouský profesor získal čestný doktorát MU

anotace_cestny_doktorat.JPG
Ve středu 24. května udělila Masarykova univerzita čestný doktorát rakouskému historikovi Thomasi Winkelbauerovi. Ten se specializuje na dějiny habsburské monarchie v období raného novověku, tedy v 16. a 17. století. Na propůjčení titulu Doctor Honoris Causa se jednomyslně shodla Vědecká rada MU.

Pomoc rozvojovým zemím je nutná

anotace_Konecny_rytirem.jpg
V uplynulých dnech získal vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformatiky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty MU a prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. významné ocenění od Brazilské kartografické asociace. I při velmi nabitém programu poskytl muni.cz rozhovor o vztazích Masarykovy univerzity a Brazílie a o svém ocenění.

Laureáti Ceny rektora

dies_academicus1_resize.jpg
Během shromáždění akademické obce v aule Právnické fakulty MU udělil rektor MU Petr Fiala Ceny rektora. Stalo se tak v rámci desátého ročníku Dies academicus.

Cena rektora je pro oceněné satisfakcí i překvapením

anotace_DA.JPG
Na letošním slavnostním shormáždění akademické obce u příležitosti desátého ročníku Dies academicus bylo rozdáno ve čtyřech kategoriích třináct Cen rektora. Pro cenu si přišly tři pracovní kolektivy a deset jednotlivců. Vždy jednoho oceněného z každé kategorie jsme požádali o kratičký rozhovor.

Projev rektora Petra Fialy na Dies academicus 2006

anotace_projev.jpg
Jeden z nejvlivnějších současných britských filozofů John Keane se nedávno ve svém kritickém eseji věnovaném současné situaci univerzit zmiňuje také o proměněném postavení rektora. Rektor je nyní podle Keana nejen vůdčí osobnost univerzity, vzdělavatel a uživatel moci, ale také „hnací síla“, držitel úřadu, správce, dědic tradice, hledač konsensu, přesvědčovatel, usměrňovač iniciativ a především zprostředkovatel. Kromě toho je také „pověřenec vlády, vedoucí podnikatelského managementu, prodavač, politik, občan, mediální hvězda, imagemaker, humanista, realista, expert na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, psycholog, advokát, lokální patriot, cestující kosmopolita a ironik“. Jistě nedokáži dostát všem těmto diverzifikovaným požadavkům na funkci rektora, nicméně v následující úvaze se pokusím naplnit alespoň některé z nich a být přinejmenším něčím mezi humanistou a realistou; pozici ironika pro tuto chvíli ponechám stranou.