Události

Bulharský prezident převzal Velkou zlatou medaili MU

U příležitosti státní návštěvy České republiky a Jihomoravského kraje dnes prezident Bulharské republiky, Jeho Excelence pan Georgi Parvanov, obdržel v Brně Velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. Toto nejvyšší vyznamenání Masarykovy univerzity převzal prezident Parvanov od jejího rektora Petra Fialy v aule MU na Právnické fakultě.

Astronomové z MU pozorovali jedinečný úkaz

Astronomům z Masarykovy univerzity a Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně se podařilo uskutečnit unikátní pozorování velmi vzdáleného objektu, tzv. dosvit gama záblesku. Jejich společné pozorování je vůbec prvním tohoto druhu v České republice a přichází v době, kdy výzkum tohoto typu teprve začíná. Podrobné výsledky pozorování budou publikovány v odborné astronomické literatuře, kde mají srovnatelnou váhu s ostatními pozorováními z celého světa a přispějí tak k poodhalení tajemství záblesků energetického gama záření.

Univerzita získala peníze na dostavbu kampusu

Česká vláda rozhodla 20. července o navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje Masarykovy univerzity v Brně, jehož hlavní součástí je stavba univerzitního kampusu v Bohunicích, o 1,275 miliardy korun. K čerstvě dokončeným Integrovaným laboratořím biomedicínských technologií (ILBIT) tak během následujících tří let přibudou i další plánované části kampusu, tvořící jeho Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA). Jejich výstavba se rozběhne ještě do konce letošního roku.

Komerční banka podpořila výzkum protinádorových vakcín

Představitelé Nadace Komerční banky – Jistota se rozhodli částkou 900 000 Kč podpořit společný projekt Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno na výzkum a klinické testování protinádorových vakcín. Vakcíny mají pomoci zvláště pacientům s mnohočetným myelomem, což je druhé nejčastější nádorové onemocnění krve.

Letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie

Ve dnech 11. - 16. července 2005 proběhl v prostorách výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vedeného Prof. RNDr. Ivanem Holoubkem, CSc., první ročník Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, které se zúčastnilo téměř 40 studentů z 10 zemí. Účastníci byli rozděleni do dvou studijních skupin - Environmentální chemie a ekotoxikologie persistentních toxických látek (PTS) a Modelování distribuce persistentních toxických látek v prostředí.

 

Univerzita obdržela prestižní ocenění EUNIS

Prestižní cenou European University Information Systems Elite Award, pravidelně udělovanou renomovaným univerzitám v Evropě i v zámoří, se od 24. června může chlubit i Masarykova univerzita. Cena jí byla udělena za kvalitu jejího elektronického informačního systému. Za vývojový tým IS MU se předávání účastnil také Miroslav Křipač.

Univerzita podala další patentovou přihlášku

Výzkumníkům ze Skupiny proteinového inženýrství, působící při Přírodovědecké fakultě MU, se podařilo dosáhnout dalšího významného úspěchu. Ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem ochrany v Brně (VTÚO) vyvinuli zcela novou, ekologicky šetrnou metodu detoxifikace bojové látky yperit. Tento objev si Masarykova univerzita v současné době nechává v Česku patentovat.

Studentka MU získala prestižní Cenu za lékařství

Již od roku 1994 oceňuje francouzské velvyslanectví v Praze významné výzkumné práce mladých vědců v oboru farmacie, chemie a od roku 2000 rovněž v oblasti medicíny. V letošním roce získala první cenu za lékařství "Prix de Médecine 2005" studentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Zita Trávníčková. Cenu jí v pátek 24. června předával profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii a nově i čestného doktorátu MU.

O výuku češtiny je mezi cizinci stále zájem

"Mně se čeština velmi líbila, je to takový melodický jazyk. Bohemistiku jsem začala studovat hlavně kvůli jazyku," vzpomíná na své první setkání s češtinou Bulharka Cvetanka Avramová. Společně se svou kolegyní Michaelou Kuzmovou, rovněž Bulharkou, pak vyjmenovává české večerníčky a seriály, díky nimž se poprvé seznámily s jazykem, který později obě vystudovaly. "Většina našich kolegů pracuje jako novináři nebo na ministerstvu, kontakt s jazykem a s Českou republikou však nemají. My jezdíme do ČR pravidelně a s jazykem stále pracujeme, takže je to pro nás velice blízké," dodává Michaela.

Archeologický výzkum ve Znojmě přináší překvapivé poznatky

Letní prázdniny jsou pro studenty nejen časem odpočinku, čerpání nových sil, ale také časem plnění některých dalších studijních povinností. K nim patří nejrůznější povinné praxe, kterými si posluchači doplňují získané teoretické poznatky. V posledních letech se řadí k velmi oblíbeným a také hojně zapisovaným povinně volitelným předmětům studentů dějepisu Pedagogické fakulty MU aktivní účast na archeologickém výzkumu katedry - "Letní archeologická praxe." Ta ve třech čtrnáctidenních turnusech probíhá na jednom z nejvýznamnějších velkomoravských hradišť - Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Již od roku 1993 se sem studenti pravidelně sjíždějí, aby pod vedením doc. PhDr. Bohuslava Klímy, CSc. alespoň trošku pronikli do tajů archeologie a dokázali nabyté zkušenosti a poznatky v budoucnu dobře předávat svým žákům.

O prázdninách probíhala další etapa stěhování

Průvodním znakem nové etapy života Masarykovy univerzity, spojené s realizací dlouhodobého Programu rozvoje MU, je stěhování. Kvůli výstavbě kampusu v Bohunicích i kvůli opravám starších budov univerzity přímo ve městě čeká náročné stěhování pět z devíti fakult univerzity. Nevyhnou se mu přitom ani některá účelová zařízení. Několik takových zásadních přesunů bylo realizováno i v průběhu letošního léta.

Rektor MU Petr Fiala o financování kampusu

Po deseti měsících čekání na vyřešení finanční situace se opět naplno rozbíhá příprava další fáze výstavby univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. O tom, co předcházelo červencovému rozhodnutí vlády o poskytnutí dodatečné dotace ve výši 1,275 mld. Kč, i o dvou právě dokončených projektech z Programu rozvoje MU hovoří rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.