online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Ekonomové vytvoří mapu neziskovek. Pomůže s orientací v sektoru

Obce coby poskytovatelé dotací mohou mapy využít pro ověření, zda už organizace nečerpá dotace na danou činnost odjinud, říká Marie Hladká.

Přispět na dobročinné účely je už běžné i v Česku a ochota k dárcovství stále roste. Pro řadu lidí je však složité najít organizaci, na jejíž činnost by rádi přispěli. Pomůže s tím nová interaktivní mapa neziskového sektoru, kterou začali připravovat odborníci z Centra pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní fakulty MU.

Lidé dost často nevědí, co jsou to vlastně neziskové organizace, čím se zabývají nebo kde se nacházejí. „Existuje sice celá řada oficiálních databází a rejstříků, kde tyto informace jsou, ale není jednoduché se v nich zorientovat, data posbírat a vytvořit si nějaký ucelený pohled na český neziskový sektor,“ popsala Marie Hladká důvody, které k vytváření mapy vedly.

Odborníci už začali hledat potřebná data a prověřovat databáze, z nichž budou údaje pro vizualizace neziskového sektoru čerpat. „Z údajů Českého statistického úřadu jsme vyčlenili právní formy organizací, které považujeme za neziskové. Je jich okolo 130 tisíc. Teď hledáme a analyzujeme zdroje, v nichž jsou ověřitelná a aktualizovaná data o těchto organizacích, která bychom využívali při mapování,“ uvedla Hladká.

Mapa neziskového sektoru bude mít podobu webového portálu s interaktivními mapami a databázemi, které by se měly automaticky aktualizovat. Informace budou určené nejen pro širokou veřejnost, ale i pro obce nebo samotné neziskovky.

Lidé tam najdou informace, jaké organizace existují v jejich městě či okolí, čím se zabývají, zda třeba nemají veřejnou sbírku, a pokud ano, zda je schválená. Neziskové organizace tam mohou hledat partnery pro spolupráci nebo třeba konkurenci.

„Obce a města coby poskytovatelé dotací mohou mapy využít pro ověření, zda už organizace nečerpá dotace na danou činnost odjinud. Budou moci zjistit i to, kdo v regionu o dotace žádá a kdo ne. Mapa jim tak napomůže nastavit vlastní dotační politiku,“ doplnila ekonomka, která doufá, že projekt posílí transparentnost a také zodpovědnost v oblasti neziskového sektoru.

Testovací verzi interaktivních map chtějí ekonomové spustit do poloviny roku 2019, aby do konce tříletého projektu stihli ověřit, zda portál funguje a obsahuje všechny požadované údaje. Na projektu spolupracuje MAS Slavkovské bojiště a svazek obcí Ždánický les a Politaví.

Masarykova univerzita | Masaryk university