online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Na výročním Mendel Lectures přednášlo sedm špičkových vědců

Přednášející odborníci dostali možnost prohléd- nout si i cenný rukopis G. J. Mendela, jenž se stal základem pro vědní obor genetiky. Foto: Martin Kopáček

Přednášející odborníci dostali možnost prohlédnout si i cenný rukopis G. J. Mendela, jenž se stal základem pro vědní obor genetiky.Sedm uznávaných vědců, mezi nimi i držitel Nobelovy ceny Günter Blobel, přednášelo začátkem října v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity v rámci jubilejních Mendel Lectures. Přišla s nimi diskutovat odborná veřejnost i studenti na témata z oblasti genetiky a buněčné a molekulární biologie.

Výroční Mendel Lectures se konaly u příležitosti letošního 190. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Právě v Brně v prostorách starobrněnského opatství, kde dnes sídlí jeho muzeum, se zrodily základy této vědní disciplíny, bez níž si moderní přírodní a lékařské obory téměř nelze představit.

Kromě Güntera Blobela, který je držitelem Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu z roku 1999, přijeli přednášet také uznávání čeští vědci Josef JiřičnýJiří Lukáš, kteří uspěli na mezinárodním vědeckém poli a působí ve významných zahraničních institutech. Pozvání přijali také špičkoví zahraniční odborníci Gary RuvkunJan Hoeijmakers. Přednáškový cyklus pak završili další čeští vědci: Julius Lukeš z Jihočeské univerzity a Jiří Friml, absolvent Masarykovy univerzity, který patří mezi nejúspěšnější mladé české vědce současnosti.

Na přednáškovém cyklu Mendel Lectures vystoupilo od jeho započetí v roce 2003 více než 60 význačných vědců včetně několika nositelů Nobelovy ceny. Na počátku měla série především připomenout 50. výročí objevu DNA, nezůstalo však jen u toho. V práci týmu významných vědců z několika evropských institucí, který stál u zrodu projektu, dnes pokračuje Biologický ústav Lékařské fakulty MU za přispění pracovníků Mendelova muzea MU s podporou starobrněnského opata Lukáše Evžena Martince.

Rozhovor s Günterem Blobelem si přečtěte v listopadovém čísle měsíčníku muni.cz.

Masarykova univerzita | Masaryk university