Ceitec pořizuje špičkové přístroje pro výzkum mozku

Unikátní přístroje za sto milionů korun pořizuje Ceitec Masarykovy univerzity. Zařízení pro zobrazování funkcí magnetickou rezonancí budou využívat odborníci z centra neurověd na výzkum mozku a lidské mysli.

Dva přístroje Siemens s intenzitou magnetického pole 3 Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum v oblasti normálních funkcí lidského mozku. Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících rakovinou, epilepsií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou, a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z Ceitecu MU se budou zabývat také vývojem spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Technické parametry přístrojů určených pro vědecký výzkum se podle koordinátora výzkumu, neurologa Ivan Rektora liší od klinických zařízení a odpovídá tomu i cena, která je vyšší než u přístrojů pořizovaných do nemocnic. Neurolog tak narážel na spekulace v médiích, že nákup přístrojů je zbytečně předražený. „Při hledání vhodného přístroje jsme oslovili české i zahraniční odborníky s žádostí o posouzení zařízení různých firem,“ uvedl Ivan Rektor.

„Pro naplnění vědeckovýzkumných potřeb projektu jsou nezbytné unikátní technické parametry zařízení. Čtyři posudky porovnávaly přístroje společnosti Siemens s obdobnými zařízeními dodavatelů GE Healthcare, Philips i Toshiba,“ zdůraznil Ivan Rektor. Doplnil, že posudky označily výslednou cenu ve srovnání s cenami obdobných zařízení za nižší než obvyklou. Postup výběru dodavatele také schválilo ministerstvo školství a odpovídal předpisům platným v době vyhlášení výběrového řízení.

Špičkové vybavení, které je v mnoha nových sdílených laboratořích Ceitecu MU na vyšší úrovni než na jiných vědeckých pracovištích ve světě, je podle představitelů institutu nezbytné pro jeho budoucí efektivitu a také k přilákání a udržení nejlepších zahraničních vědců. „Možnost pracovat s unikátním přístrojovým vybavením je jedním z důležitých bodů, díky kterým k nám mohou perspektivní odborníci přijít,“ domnívá se Rektor.

Výzkum mozku a lidské mysli je jedním ze sedmi výzkumných programů Ceitecu. Vědci z centra neurověd například ověřili, že chování agresivních řidičů souvisí s tím, že mají nižší míru empatie, nebo pomocí magnetické rezonance zkoumají sklony k patologickému hráčství u lidí s Parkinsonovou nemocí.

Přehled odborných posudků
Dr. Essa Yacoub

Dr. Alard Roebroeck

Dominic Sappey-Marinier, Ph.D

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Masarykova univerzita | Masaryk university