Život rodin se mění. Psychologové zjišťují jak

Změny ve fungování českých rodin se rozhodli popsat vědci z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU. Odborníci už léta sledují například zvyšující se rozvodovost nebo rostoucí počet dětí narozených mimo manželství. Jaký to má na život rodin reálně dopad, však přesně nevědí. Pomoci zjistit to, by měla studie, pro kterou výzkumníci nyní hledají účastníky.

Vědci budou život respondentů sledovat formou dotazníků, které budou přihlášeným rozesílat každé tři až šest měsíců. Zajímat se budou o vývoj dětí a rodin od třetího trimestru těhotenství do tří let věku dítěte. „Je zjevné, že podoba uspořádání rodinných vztahů se proměňuje. V našem výzkumu bychom rádi zjistili, jak se tyto změny projevují v prožívání jednotlivých členů rodiny,“ uvedla vedoucí vědeckého týmu Zuzana Masopustová ke studii, jež dostala název DOMOV (zkratka slov děti, otcové a matky o vývoji).

Účastníci se v dotaznících setkají s otázkami na aktuální partnerské soužití, před porodem na prožívání těhotenství a po něm budou odpovídat například na dotazy o vývoji dítěte. „Budeme se snažit postihnout i specifické rodičovské chování, jako je například používání kočárku, nošení dětí v šátku nebo používání dudlíku, tedy chování, které je pro některé rodiče naprosto běžné, zatímco pro jiné nikoliv“ přiblížila Masopustová.

Ona a její kolegové by k přihlášení do studie rádi vybídli zejména muže, ti se totiž do psychologických výzkumů hlásí méně ochotně než ženy, což ale zkresluje konečné výsledky. „Muži hrají v celém zmíněném období významnou roli, proto je pro nás jejich názor a pohled na věc velice důležitý,“ zdůraznila vedoucí vědeckého týmu.

Jednotlivci nebo páry, které aktuálně čekají dítě, se mohou do výzkumu hlásit prostřednictvím webových stránek institutu. Aktuální dění v projektu je možné sledovat také na Facebooku.

Masarykova univerzita | Masaryk university