online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Studiem komunikace buněk k léčbě rakoviny

Vzájemnou komunikaci buněk v lidském těle, a to na úrovni signální dráhy Wnt, zkoumá už řadu let Vítězslav Bryja z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU. Za své výsledky teď získal Cenu Předsedy Grantové agentury ČR.  Postupně se totiž ukázalo, že práce jeho skupiny může vést k lepšímu pochopení mechanismů kolem chronické lymfocytární leukémie. Bryja ji převezme 22. září.

Masarykova univerzita | Masaryk university